Zweedse onderzoekers ontdekten recent dat er negen studies zijn achtergehouden voor Europese regelgevers. [1] Deze studies toonden allemaal een schadelijk effect van bestrijdingsmiddelen (pesticiden) op de hersenontwikkeling.

Pesticiden worden gebruikt om gewassen te beschermen tegen bijvoorbeeld onkruidoverwoekering en insectenvraat. [2] Omdat pesticiden gebruikt worden bij voedselproductie is dit een gevaarlijk speelveld. Pesticiden worden daarom streng gecontroleerd op veiligheid. In Europa dragen bedrijven zelf de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een pesticide veilig is. Ze leveren hun eigen testgegevens aan bij de autoriteiten, waarna deze een risicobeoordeling uitvoeren.

De Zweedse onderzoekers controleerden databases in de Verenigde Staten op studies naar een specifiek type neurotoxiciteit: chemisch geïnduceerde verstoringen van de hersenontwikkeling. In totaal ontving het Amerikaanse milieuagentschap EPA 35 studies die ook voor Europa van belang waren. In deze experimenten werden de nakomelingen van ratten die waren blootgesteld aan bepaalde bestrijdingsmiddelen, gedurende enkele weken gevolgd. De neurologische effecten van de blootstelling aan pesticiden zou zich in mensen vertalen naar verminderde aandacht of concentratie. De resultaten van de analyse toonden aan dat 26% van deze onderzoeken, ondanks wettelijke verplichtingen, niet bekend zijn gemaakt aan de regelgevende instanties van de Europese Unie (EU).

Bronnen:Medisch Dossier
1 https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-023-00994-9
2 https://www.nrc.nl/nieuws/2023/06/01/producenten-van-pesticiden-hielden-studies-naar-hersenschade-achter-a4166150?t=1686734741

Deze website gebruikt cookies om u een betere website aan te bieden. Door het gebruiken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.