Cholesterolverlagers

Cholesterol is al lange tijd een punt van discussie. Te veel lijkt niet goed te zijn, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat te weinig cholesterol ook ongunstige effecten op de gezondheid kan hebben.

Statines -cholesterol-verlagers- zijn gemaakt om het cholesterol te verlagen en zo het risico op hartziekte te verlagen. In werkelijkheid blijken ze gevaarlijker dan gedacht, zo blijkt uit een belastend nieuw onderzoek. Het meeste cholesterol wordt aangemaakt in de lever, ongeveer 75%. De resterende 25% komt in het lichaam terecht via voeding. Cholesterol is belangrijk voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. Cholesterol is namelijk belangrijk bij de bouw en werking van alle lichaamscellen en is een bouwsteen voor de vorming van bepaalde hormonen.

Het ‘slechte’ LDL-cholesterol – waarvoor cholesterolverlagers worden geslikt – is als u ouder wordt juist goed voor u. Vanaf uw zestigste levensjaar helpt een hoger cholesterolgehalte u zelfs langer te leven, blijkt uit nieuw onderzoek. Zestigplussers met veel LDL-cholesterol in hun bloed lopen minder kans een fatale aandoening te ontwikkelen. Daarbij kunt u denken aan kanker, aan long- en spijsverteringsproblemen, maar ook aan hart- en vaatziekten, waarvan altijd wordt beweerd dat ze nou juist door LDL worden veroorzaakt. Dat komt doordat de geneeskunde de functie van LDL (low-density lipoprotein) verkeerd uitlegt. LDL is geen vet waarmee onze bloedvaten dichtslibben

Thema’s mbt. cholesterol, algemene informatie:

  • Cholesterol en triglyceriden, belangrijk voor een goede gezondheid
  • Cholesterol, aderverkalking en leeftijd,
  • Vaatcomplicaties met stolsels worden veroorzaakt door ontstekingen van de vaatwand. Statines, zal het helpen?
  • Vitamine C essentieel voor de opbouw van een gezonde vaatwand en
  • Leefstijl interventie.

Thema’s over statine inname en risico’s van een te laag cholesterol:

  • ‘Goed’ HDL-cholesterol kan een fatale hartaanval veroorzaken,
  • Statines verhogen risico op diabetes type 2,
  • Meer osteoporose door gebruik van statines,
  • Laag cholesterolgehalte geassocieerd met depressie en suïcidaliteit, en
  • Risico hersenbloeding door te laag cholesterol bij vrouwen.

De middelen maken namelijk de bloedvaten harder, vormen de belangrijkste oorzaak van type 2-diabetes bij gezonde mensen en ze versnellen de belangrijkste ziekteprocessen bij mensen die reeds diabetes hebben. Dat zeggen onderzoekers van het Phoenix Veterans Affairs’ Healthcare System in Arizona.

De onderzoekers hielden de gezondheid bij van 197 patiënten met type 2-diabetes, evenals hun statinegebruik. De verharding, of verkalking, van de kransslagaderen verliep veel sneller bij de patiënten die regelmatig een statine gebruikten dan bij degenen die deze middelen maar af en toe hadden gebruikt. Patiënten die in eerste instantie geen statines gebruikten, kregen nadat ze op regelmatige basis zo’n middel gingen gebruiken al snel verharding van de kransslagaderen. (Bron: Diabetes Care, 2012; 35; 2390-2392; PMID: 22875226)

Leefstijl interventie

Overal ter wereld blijven hartaandoeningen nog steeds hardnekkig de belangrijkste doodsoorzaak, ondanks de miljarden die worden uitgegeven aan vetarm voedsel en cholesterolverlagende statines.

Cholesterol kan een reparatiestof zijn bij schade en dat het bacteriën, virussen en toxines kan neutraliseren en langs deze weg de endotoxemie in het bloed kan verminderen (Ravnskov, 2003). Endotoxemie is een bron van ontstekingen en het wordt steeds duidelijker dat ontstekingen aan de basis staan van talloze welvaartsaandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten (Muskiet, 2011).

In ons evolutionaire verleden hadden we meer te duchten van ontstekingen en infecties; bij het oplossen daarvan was een belangrijke rol voor cholesterol weggelegd. Belangrijk, blijf vitaal; een evenwichtig voedingspatroon, regelmatige lichaamsbeweging en andere gezonde gewoonten zijn essentieel voor de beheersing van het cholesterolgehalte en de vermindering van het risico op een hartaanval, beroerte, en andere vasculaire gebeurtenissen.

Bron voedingscentrum  – Leefstijltips voor een goed cholesterol.

‘Goed’ HDL-cholesterol kan een fatale hartaanval veroorzaken

De theorie over cholesterol en hartziekten heeft opnieuw een deuk gekregen met de ontdekking dat een hoog niveau van het ‘goede’ HDL-cholesterol je kans op een fatale hartaanval vergroot. De theorie was dat een hoog HDL een teken zou zijn van een gezond cardiovasculair systeem, omdat HDL het slagader-verstoppende ‘slechte’ LDL-cholesterol kan opruimen.

Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat mensen met zowel hoge als lage niveaus van HDL meer kans hebben op overlijden aan hartaandoeningen, hetzij door plotseling hartfalen of door een beroerte. Zie Pubmed artikel: ‘Goed’ HDL-cholesterol kan een fatale hartaanval veroorzaken. Is er sprake van een verstoorde cholesterol balans? De verhouding tussen HDL en LDL – VLDL – triglyceriden? Dat wordt niet in de publicatie vermeld.

Statines verhogen risico op diabetes type 2

Er zijn al langer aanwijzingen dat statinegebruik invloed heeft op de suikerstofwisseling en het risico op diabetes type 2 verhoogt. Een recente studie – 2019, gepubliceerd in het British Journal of Clinical Pharmacology, heeft deze associatie nader onder de loep genomen.

Vergeleken met mensen die nooit statines gebruikten, was onder de statinegebruikers het risico om diabetes type 2 te ontwikkelen 38 procent hoger (hazard ratio = 1.38; 95% CI: 1.09-1.74). Hoe langer het statinegebruik, hoe groter het risico op diabetes. Daarnaast werd statinegebruik geassocieerd met een hogere nuchtere insulineconcentratie in het bloed en insulineresistentie, een risico dat groter was voor mensen met overgewicht of obesitas.

Bron: Medisch contactOrthoFyto

Meer osteoporose door gebruik van statines

Statines zijn frequent gebruikte geneesmiddelen voor de behandeling van hypercholesterolemie. Door het grote aantal mensen dat statines inneemt, is onderzoek naar het gebruik van statines en het risico op osteoporose niet onbelangrijk.

De werking van statines is gebaseerd op de remmen van de endogene cholesterol synthese. Aangezien cholesterol hoofdzakelijk gebruikt wordt als substraat voor de productie van steroïde hormonen, kan een negatief effect van statines op de botgezondheid dus niet uitgesloten worden, vooral niet bij een hogere dosis. In deze studie willen de onderzoekers de relatie onderzoeken tussen de dosering van verschillende statines en osteoporose door middel van een nationaal bevolkings-onderzoek in Oostenrijk, om duidelijkheid te scheppen over de controversiële rol van statines en osteoporose.

Resultaten en conclusie: De onderzoekers voerden een cross-sectioneel retrospectief onderzoek uit in de gehele Oostenrijkse populatie, gebruikmakend van een geconsolideerde databank voor administratief onderzoek. In totaal kon men zo meer dan 350.000 met statines behandelde patiënten vergelijken met de volledige niet behandelde populatie.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vrouwen een hoger risico hebben op osteoporose dan mannen (OR: 5.08, 95%CI 4.98 – 5.18, p<0.01). Vergeleken met patiënten zonder medicatie, komt osteoporose significant vaker voor bij patiënten die statines innemen (OR: 3.62, 95%CI 3.55 – 3.69, p<0.01).

Bij een subanalyse van de twee meest voorgeschreven statines werd duidelijk dat de kans op osteoporose rechtstreeks verbonden is met de gebruikte dosis van de statines – zie figuur. Bij gebruik van simvastine werd osteoporose vaker vastgesteld vanaf een dosis > 40 mg/d (OR: 1.64, 95%CI 1.31 – 2.07, p<0.01) en bij atorvastatine reeds vanaf een dosis > 10 mg/d (OR: 1.35, 95%CI 1.11 – 1.64, p<0.01).

Tenslotte kon ook duidelijk aangetoond worden dat de kans op osteoporose steeds groter wordt naarmate een hogere dosis van statines wordt gebruikt – zie figuur (OR: uitleg zie Odd Ratio).

Bron: “Diagnosis of osteoporosis in statin-treated patients is dose-dependent” Leutner et al. (BMJ, Ann Rheum Dis), gepubliceerd 12 september 2019 Meer lezen: High-Dose Statins – osteoporosis risk.

Laag cholesterolgehalte geassocieerd met depressie en suïcidaliteit

Mexicaanse wetenschappers vonden een verband tussen een te laag cholesterolgehalte en het ontstaan van depressie. Zij onderzochten 467 mensen, waarvan ongeveer de helft een ernstige depressie doormaakte. Bloedonderzoek toonde aan dat de mensen die depressief waren, beduidend lagere cholesterolwaarden hadden dan de gezonde mensen in de controle groep. Opvallend was dat het ging om een verlaagd LDL-cholesterol, VLDL-cholesterol en triglyceriden. Drie stoffen die bestempeld worden als slecht cholesterol. Het blijkt dat dit ‘slechte’ cholesterol belangrijk is voor de functie van de serotonine-transporter in de hersenen. Zodra de transporter minder goed functioneert, verhoogt de kans op een depressie en suïcidaliteit. Bron: Depressief door te weinig cholesterol.

Risico hersenbloeding door te laag cholesterol bij vrouwen

Aan het kunstmatig verlagen van het cholesterol kleven een aantal pittige nadelen want cholesterol heb je ook nodig. Het is een bouwstof voor de aanmaak van cellen, galzouten, hormonen, vitamine D en serotonine. Als je cholesterol te laag is dan heeft dat ook gevolgen voor de aanmaak van deze stoffen. En dat is niet alles want uit een recente Amerikaanse studie, gepubliceerd in het tijdschrift Neurology, blijkt dat een te laag LDL-cholesterol en triglyceridengehalte een verhoogd risico geeft op een hersenbloeding bij vrouwen.

Uit het onderzoek kwamen de volgende bevindingen:
Cholesterol: een LDL-cholesterol < 1,8 mmol/l geeft een 2,17 x hoger risico op een hersenbloeding dan bij LDL-cholesterolwaarden tussen de 2,5 en 3,3 mmol/l.
Triglyceriden: een nuchtere triglyceridenwaarde van < 0,84 (niet nuchter 0,96) geeft een 2x hoger risico op een hersenbloeding bij vrouwen dan een waarde van >1,7.

Bron Medisch Dossier