Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen

Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Wij volgen de volgende richtlijnen van de GGD en RIVM
Dit houdt in (voor een aantal items voorlopig)

  • in de binnenkant van de elleboog hoest en nies;
  • papieren zakdoekjes gebruik;

31 maart 2020; De genomen overheidsmaatregelen hebben allemaal als doel om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. De wettelijke kaders zijn hiervoor leidend. Op basis van art. 7 van de Wet Publieke Gezondheid is het uitoefenen van contactberoepen verboden. De enige uitzonderingen zijn (para-) medische beroepen, waarbij wel aan strenge voorwaarden moet worden voldaan.

Inmiddels zijn we er via een bericht van het NRO achter dat de wet BIG leidend is geweest bij het bepalen wat (para-) medische beroepen zijn. Op de website van VWS staat het volgende:

‘Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, nog zorg bieden?

Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 6 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc.). Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod.

Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 6 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren.’ Bij Wim Haafkes kan dat wel bij een gezondheidsscan en bij Nathalie kan dat ook.  Wij laten deze keuze aan onze klanten over.

Deze website gebruikt cookies om u een betere website aan te bieden. Door het gebruiken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.