Coronavirus

Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen

Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid.

Wij volgen de volgende richtlijnen van de GGD en RIVM
Dit houdt in (voor een aantal items voorlopig)

  • voor en na ieder consult handen wassen;
  • in de binnenkant van de elleboog hoest en nies;
  • papieren zakdoekjes gebruik;
  • wij NIET met ziekteverschijnselen zullen (door)werken.