darmspoeling

Galstenen

Een galsteen is een vaste structuur in de galblaas of de buizen van het galsysteem. Galstenen worden gevormd uit gal en bestaan voornamelijk (80%) uit cholesterol. De resterende 20% zijn pigmentstenen die bestaan uit bilirubine en kalkzouten. In de normale…

Darmklachten peuter

Peuter van bijna 2 jaar Klachtenpatroon:                                                                    darmkrampen wil niet/moeilijk eten met name stukje eten in voeding geeft kokhalsreflex last van oren (keel, neus en oor klachten) soms last van tanden/kiezen soms bloedneus Opmerking: Van de huisarts heeft deze peuter een…