Lactose intolerantie

Darmklachten kunnen voortkomen uit een of meerdere voedselovergevoeligheden. Wetenschappers hebben gekeken naar de aanwezigheid van andere voedselovergevoeligheden bij mensen met een lactose-intolerantie. Van de 279 onderzochte mensen bleken er 106 tevens andere voedselovergevoeligheden te hebben, waaronder histamine-intolerantie en fructose-malabsorptie.

Deelnemers aan het onderzoek hadden allen een lactose-intolerantie met darmklachten als een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree en een postprandiaal vol gevoel. Door middel van een waterstof-ademtest werd bepaald of mensen een lactose- en/of fructose-intolerantie hadden. Daarnaast werd door middel van een bloedonderzoek het diamine-oxidase (DAO) bepaald, wat gebruikt kan worden als een indicator voor een histamine-intolerantie. Analyse van de resultaten liet zien dat degenen met twee of meer voedselovergevoeligheden een significant hogere uitslag hadden bij de waterstof-ademtest.

Functionele darmklachten, zoals het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), komen in de praktijk veel voor. De symptomen van darmklachten komen overeen met die van verschillende voedselovergevoeligheden. In de praktijk ziet men dan ook dat darmklachten bij bijvoorbeeld PDS-patiënten afnemen als lactosebevattende voedingsmiddelen geëlimineerd worden. Een hoge uitslag van een waterstof-ademtest wijst mogelijk op de aanwezigheid van andere voedselovergevoeligheden, zoals histamine-intolerantie en fructose-malabsorptie. Eliminatie van voedingsmiddelen rijk aan histamine of fructose kan daarom overwogen worden als een patiënt onvoldoende reageert op een lactosevrij voedingspatroon.

Met de gezondheidsscan bij Centrum Vitaal kunnen we ook vele toleranties zien en advies geven wat je eraan kan doen.

Bronvermelding:
Schnedl, W. J., Meier-Allard, N., Lackner, S., Enko, D., Mangge, H., & Holasek, S. J. (2020). Increasing Expiratory Hydrogen in Lactose Intolerance Is Associated with Additional Food Intolerance/Malabsorption. Nutrients, 12(12), 3690