Publicatie: Paravisie, Tekst: Niels Brummelman

De Gezondheidsscan: Stel je een apparaat voor dat binnen een half uur een compleet en uitputtend overzicht biedt van je gezondheidssituatie op zowel fysiek, psychisch als spiritueel gebied, en, in het geval van geconstateerde problemen, ook nog eens allerhande behandeladviezen geeft? Toekomstmuziek? Sciencefiction? Utopie? Helemaal niet, zo zal de natuurgeneeskundige Wim Haafkes beweren. Sinds hij werkt met de ‘Wellanalyse’ is voor hem een hele nieuwe wereld opengegaan: “Ik ken zo’n beetje alle machines die er in het veld te vinden zijn, maar dit is nieuw. Dit is revolutionair.”

Terwijl hij met zijn moeder vanwege haar gezondheidsproblemen het ene na het andere ziekenhuis bezocht, overleed zijn vader vrij plotseling. Wim Haafkes was pas zeventien en het is deze confrontatie met ziekte en dood die hem naar eigen zeggen heeft gevormd en zijn latere keuzes voor een belangrijk deel heeft gekleurd. Komt nog eens bij dat een tante met paranormale kwaliteiten hem stimuleerde natuurgeneeskunde te gaan studeren in Hilversum. Wim: “Dat lag voor de hand, want alhoewel mijn interesse naar de geneeskunde uitging, had ik vanwege mijn ervaringen met mijn ouders inmiddels weinig vertrouwen meer in de reguliere benaderingswijze. Achteraf wel spijtig dat ik op z’n minst niet óók medicijnen heb gestudeerd. In een veld waar er het nodige kaf onder het koren aanwezig is, kan dergelijke wetenschappelijk verantwoorde bagage zeer welkom zijn.” Wim (1960) is inmiddels ruim dertig  jaar werkzaam als natuurgeneeskundige, acupuncturist en homeopaat. Vanaf 2007 runt hij samen met partner Nathalie Brinkman in Enschede Centrum Vitaal, alwaar jong en oud terecht kan voor zeer diverse klachten. Wim: “We helpen mensen balans te hervinden op fysiek, mentaal en emotioneel terrein en maken daarbij gebruik van klassieke behandelwijzen en de modernste technieken, in combinatie met hedendaags wetenschappelijk inzicht. We denken in termen van gezondheid in plaats van ziekte en geven ook consulten en trainingen om mensen anders met hun lijf om te leren gaan. Leren luisteren naar de signalen van het lichaam is een kunst die menigeen verleerd is. Het hectische leven is er mede debet aan dat velen van ons de verantwoordelijkheid en regie over eigen lichaam en gezondheid uit handen geven. De dokter zorgt er wel voor, met een pilletje of een drankje, dat we door kunnen blijven hollen! Wij willen mensen bewustzijn van lijf en leden bijbrengen, waarbij voorop staat dat een ziekte ontstaat door onbalans en altijd een boodschap met zich meebrengt. Het achterhalen van die boodschap vinden we minstens net zo belangrijk als de bestrijding van de daadwerkelijke klachten. Pas als je het anker licht, kan het schip verder varen.”

Onovertroffen

Wim, die naast de vijfjarige dagopleiding natuurgeneeskunde ook de driejarige deeltijdopleiding Chinese Geneeskunde afrondde,  werkt al jaren met technieken uit de bioresonantie. Het fundamentele uitgangspunt van de biofysische geneeskunde is dat het menselijk organisme beschikt over een elektromagnetisch regelsysteem. Pas wanneer dat systeem om wat voor reden dan ook niet meer in staat is een belasting het hoofd te bieden, heeft dat z’n weerslag op het materiële of fysieke niveau en ontstaan lichamelijke klachten. Om deze aan te kunnen pakken, wordt een biofysisch geneeskundige geacht zich te richten tot de bron van het probleem: het disfunctioneren van het elektromagnetisch regelsysteem. Gelukkig is het met allerhande apparatuur mogelijk afwijkingen daarin zichtbaar te maken. Dat komt omdat onze cellen meetbaar met een bepaalde frequentie licht uitstralen, de zogenaamde biofotonen. Normaal is deze lichtuitstraling coherent. Maar wanneer er problemen zijn, raken de trillingen als het ware verstoord. Bioresonantie therapie houdt het opsporen van deze incoherente trillingen in, evenals het uitdoven of via resonantie in harmonie brengen ervan. Zo wordt de oorzaak van een fysieke aandoening aangepakt, of wordt zelfs, indien men in een vroeg stadium behandelt, ziekte voorkomen. Aangezien Wim naast bioresonantie apparatuur in zijn praktijk de beschikking heeft over het zogenaamde EIS systeem, dat middels een bodyscan het fysiek functioneren van de belangrijkste organen in beeld brengt, dacht hij compleet te zijn. Zowel het energetische als het lichamelijke aspect afgedekt te hebben. Toch werd hij door de WELLANALYSE  verrast: “Om goed op de hoogte te blijven van de snelle ontwikkelingen test ik regelmatig zelf de nieuwste apparatuur uit. De snelheid waarmee de Wellanalyse een analyse uitvoert en de gedetailleerdheid daarvan, zijn wat mij betreft onovertroffen. Binnen een half uur krijg je niet alleen informatie over organen, ziektebeelden, eventuele virussen, bacteriën en parasieten, allergieën en intolerantie, maar ook uitgebreid advies over eventueel te gebruiken geneesmiddelen, homeopathische middelen en orthomoleculaire en fytotherapeutische middelen. Daarnaast wordt je geestelijke gemoedstoestand doorgelicht, worden eventuele blokkades opgespoord en krijg je een beeld waar spirituele ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Compleet met mogelijke affirmaties! Echt, ik zou niet weten wat ik als behandelaar of cliënt meer zou willen weten.” Komt nog eens bij dat de gezondheidsscan werkt op basis van non-lineaire diagnostiek, wat wil zeggen dat er niets slechts gemeten wordt, maar dat er daadwerkelijk interactie plaatsvindt tussen lichaam en machine. Wim: “Dat is nieuw. Echt revolutionair.”

Miljarden frequenties

De Wellanalyse is ontwikkeld binnen de Russische ruimtevaart en later door Duitse wetenschappers, in samenwerking met de gerenommeerde biofotonenexpert professor Popp, doorontwikkeld en in de reguliere gezondheidszorg geïntroduceerd. Het systeem is bij onze oosterburen inmiddels medisch gecertificeerd en vele artsen werken er standaard mee. Toch past het niet bij de mensgerichte aanpak en holistische visie van Wim om zich slaafs te richten naar hetgeen een machine aan analyse uitspuwt. Hoe gedetailleerd en uitgebreid ook. Wim: “We beginnen natuurlijk altijd met een mondelinge intake. Dat is en blijft het vertrekpunt. De uitslagen van de Wellanalyse interpreteer ik in het licht van hetgeen de cliënt mij in het voorgesprek meegedeeld heeft. Intuïtie en ervaring spelen daarbij eveneens een belangrijke rol. Ik staar me niet blind op het apparaat, maar de gezondheidsscan houdt me wel scherp. Niets is voor een behandelaar zo gevaarlijk als patronen, gewoontes en structuren. Dit systeem biedt nieuwe perspectieven en invalshoeken wat mogelijke behandelmethoden betreft. Zo behoud ik mijn flexibiliteit en open blik.” Na de intake krijgt de cliënt een koptelefoon op het hoofd geplaatst waardoor miljarden frequenties het lichaam van de cliënt ingestuurd worden. Niet in één keer, maar heel nauwgezet worden de diverse lichaamsdelen afgetast. Daar waar afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de ideale blauwdruk, graaft de machine op eigen beweging dieper. Zo diep als nodig is, uiteindelijk zelfs tot op DNA-niveau. Zo wordt ook duidelijk in welk stadium een verstoring zich bevindt. Is het ernstig en moet er doorverwezen worden of is er van organische belasting nog geen sprake en bieden complementaire geneeswijzen uitkomst? Wim: “Op het computerscherm verschijnen de belangrijkste systemen van het menselijk organisme, zoals hart en vaten, de lymfeklieren, hersenen en de longen en bronchiën, in 3D. Met behulp van zes verschillende symbooltjes geeft het apparaat aan waar het lichaam moet compenseren. Compensatie duidt op belasting en dus op een dreigend probleem. Vergelijk de werking van Wellanalyse maar met die van een televisie: met behulp van een ontvanger wordt de gestuurde trilling vertaald in beelden.”

Ook partner en collega Nathalie maakt gebruik van de Wellanalyse: “Terwijl Wim gespecialiseerd is in het lichamelijke, richt ik me als psychosociaal therapeut met mediamiek talent meer op de psychische achtergrond van belastingen. Ik voer gesprekken, maar probeer als medium ook uit het energieveld van de cliënt informatie te destilleren. Voor sommige mensen is het prettig dat de op deze wijze verkregen informatie geobjectiveerd en geconcretiseerd kan worden. Dit systeem voorziet in deze behoefte en verbindt zodoende het harde van de wetenschap met het zachte van de spiritualiteit.  Voor elk probleem een specifieke frequentie, namelijk de omkering van de frequentie van het desbetreffende probleem.

Wat kan de Gezondheidsscan
  • screening van alle organen in je lijf; zoals hart, bloedvaten, longen, nieren, blaas, maag, lever, darmen, borsten (vrouw), baarmoeder, eierstokken, prostaat (man), hersenen, hypofyse, rug en wervels
  • is er sprake van een ziektebeeld (pathologie)
  • preventie: de gezondheidsscanner stelt verstoringen vast in je lijf en herkent vele ziekten nog voordat er sprake is van ziekte of klachten.
  • ziekteverwekkers als: virussen, bacteriën en parasieten
  • is er sprake van een allergie of verkeerde voedingsmiddelen
  • informatie welke vitaminen en/of mineralen goed voor je zijn
“De Gezondheidsscan legt vinger op zere plek’

Nieuwsgierig geworden? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden van deze fantastische Total Bodyscan. Neem snel contact op middels ons contactformulier of nog snelle, bel gewoon 074-2914143