Co-infecties : Rickettsia  (uit wikepedia)

De rickettsia (1) veroorzaken bij mensen een groot aantal ziekten, Rickettsiosen, waaronder vlektyfus, Rocky Mountain spotted fever (2), de Ziekte van Brill-Zinsser(3), dit is een opflakkering van vlektyfus, Fievre boutonneuse en Q-koorts. Ziekten uit het bacteriegeslacht Rickettsia worden overgebracht door geleedpotigen, zoals luizen, mijten, teken en vlooien.

Deze groep intracellulaire parasieten kunnen verschillende ziekten veroorzaken.
Rickettsia zijn micro-organismen met bacterie- en virus-eigenschappen.

Volgens onderzoek van het RIVM:

“Rickettsiae(4) zijn obligaat intracellulaire bacteriën. De taxonomische structuur van de orde rickettsiaceae is complex. Met “rickettsiosen” wordt hier bedoeld infecties met bacteriën uit het genus rickettsia. Verwante bacteriën zijn onder andere Coxiella burnetti (de verwekker van Q koorts) en Bartonella henselae ( de veroorzaker van kattenkrabziekte). Het genus rickettsia wordt verder onderverdeeld in antigene groepen, te weten de typhus groep (met o.a. R. prowazekii, R. typhi), de spotted fever groep (R. ricketssii, R. conorii) en de scrub typhus groep (Orienta tsutsugamushi).
De conclusie is dat op dit moment er geen kiemsurveillance bestaat voor rickettsia mede door de onwetendheid van het voorkomen van de bacterie in Nederland. Recentelijk is in de ons omringende landen aangetoond dat daar in teken en vlooien verschillende rickettsia species zijn aangetoond en er zijn aanwijzingen (serologisch maar ook PCR geconformeerd) voor infectie bij de mens. Hierdoor is het wenselijk om voor deze bacterie een kiemsurveillance op te zetten om een beeld te krijgen van de prevalentie van rickettsiose en de betrokken species in Nederland.”

Vormen van Rickettsia ziekten

Bekend is vooral de door Rickettsia prowazeki veroorzaakte en door luizen en mogelijk ook vleermuizen overgebrachte epidemische vlektyfus(5) . Een op deze vlektyfus lijkende aandoening is de door Rickettsia pyphi veroorzaakte en door vlooien overgebrachte endemische(streekgebonden) vlektyfus.
De door teken overgebrachte rickettsiosen worden ook wel tekenkoorts genoemd. De ernstigste vertegenwoordiger uit deze groep is de door R. rickettsii veroorzaakte Rocky Mountain spotted fever(6). Minder ernstig is de door R. connori veroorzaakte fièvre boutonneuse. Van de door mijten overgebrachte rickettsiosen geldt scrubtyfus als belangrijkste vertegenwoordiger. Een zelden via geleedpotigen overgebrachte rickettsiose is de door Coxiella burneti veroorzaakte Q-koorts.

1. Rocky Mountain Spotted Fever (Rotsachtige Berg gevlekte koortsbesmetting)
De Rickettsia ricketsii wordt overgebracht door teken, mijten vlooien en luizen. De Rocky Mountain Spotted fever komt klaarblijkelijk voornamelijk voor in de VS maar onbekend is in hoeverre het ook in andere gebieden kan voorkomen.
Bij mensen is besmetting door een teek aangetoond nadat deze 6 uur had vastgezeten.

Symptomen
Koorts, huiduitslag en gevoel van ziekte (= malaise), spierpijn, vlekkerige huiduitslag over het hele lichaam, en vermindering of verlies van het bewustzijn. vermoeidheid, aantasting van het centraal zenuwstelsel (blindheid en doofheid zijn genoemd), hoofdpijn achter de oogholte en in de slapen die verergerd in liggende houding of bij mentale inspanning, spierpijn, gewrichtspijn, evenwichtstoornis, gezichtsstoornis, syndroom van Raynaud(aandoening van de handen en voeten waarbij de kleine slagaders door kou of sterke emoties zeer sterk samentrekken, waardoor de bloedstroom wordt beperkt.), misselijkheid, telkens terugkerende zere keel, geheugen- en concentratiestoornissen, pijn op de borstkas, hartkloppingen, zweten, koude koorts, blauwe plekken, maag en darmklachten, verlies van darm-blaascontrole, psychische en neurologische ontregeling. (bron: dr. Cecile Jadin, Zuid-Afrika).

2. Fièvre boutonneuse
De Franse naam van deze ‘teken tyfus’ wijst op het voorkomen in (Zuid-) Frankrijk. Het risicogebied is echter veel groter langs de Middellandse Zee, met name in Frankrijk en Spanje, Israël en andere landen in het Midden-Oosten, Afrika (incl. Zuid Afrika), en in lndia (bergregio). De tekenbeet is herkenbaar aan een zwarte zwerende plek Ook bij deze tekenziekte ontstaan rode vlekjes op de huid.

De ziekte wordt veroorzaakt door Rickettsia connorii. De ziekte en de verwekker worden verondersteld in Nederland niet voor te komen.
Fièvre Boutonneuse, veroorzaakt door teken zou vooral voorkomen in landen rondom het Middellandse zeegebied. Deze teek komt voor in de tropen en subtropen en in Nederland waarschijnlijk dus niet. Maar men kan wel de ziekte na een vakantie rond de Middellandse zee hier mee naar toe nemen. Hij kan echter alleen binnenshuis, in verwarmde kamers, overleven.

Symptomen
Na de tekenbeet ontstaat na enkele dagen een zweertje met een zwart korstje en een rode verkleuring van de huid. Vaak zijn ook de lymfeklieren gezwollen. Meestal raken daarbij kleinere bloedvaten ontstoken, die dan kunnen verstoppen en/of inwendige bloedinkjes veroorzaken.
Hoofd, spier en gewrichtspijnen treden op, vaak gepaard met bloeddrukverlaging en soms met neurologische afwijkingen en verstoring van de nierfunctie. Na 5 tot 7 dagen ontstaan er koude rillingen en koorts. De koorts houdt enkele dagen tot 2 weken aan. Na ongeveer 5 dagen ontstaan er rode plekjes over het hele lichaam.

Met de GezondheidsScan kunnen we zien met welke co-infecties jij belast bent, dat wil niet zeggen dat je daar ziek van hoeft te worden.