Acupunctuur effectief bij depressie

 

Acupunctuur bij depressie

Acupunctuur effectief bij depressie

Acupunctuur effectief bij depressie volgens recent Brits onderzoek! Naast de reguliere zorg voor patiënten met een depressie zijn er opvallende verbeteringen te zien. Na een periode van drie maanden waarin zij wekelijks een acupunctuurbehandeling ondergingen, waren hun klachten zo sterk afgenomen dat nader onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur bij depressie zinvol lijkt. Genoemde verbeteringen werden niet waargenomen bij patiënten die in diezelfde periode alleen reguliere zorg ontvingen.

Het onderzoek is uitgevoerd omdat is gebleken dat antidepressiva bij de helft van de patiënten niet werken. Daarbij komt dat veel patiënten hebben aangegeven een voorkeur te hebben voor een behandeling waarbij ze geen medicijnen hoeven te slikken, zoals acupunctuur of counseling (een laagdrempelige vorm van psychologische hulpverlening). Het was echter onduidelijk of deze behandelingen effect hebben bij een depressie. De onderzoekers wilden daarom de klinische effectiviteit van acupunctuur en counseling bij depressie onderzoeken, in vergelijking met de reguliere zorg. Het onderzoek vond plaats in Noord-Engeland.

Er werden 755 matig of ernstig depressieve patiënten onderzocht. Deze patiënten hadden een score van 20 of hoger op de zogenoemde Patient Health Questionaire 9, een vragenlijst die wordt gebruikt om de ernst van een depressie vast te stellen. De patiënten waren verdeeld over drie groepen:
Groep A: 302 personen die 12 keer wekelijks een acupunctuurbehandeling ondergingen en daarnaast reguliere zorg kregen, dat wil zeggen begeleiding van de huisarts en/of het gebruik van antidepressiva.
Groep B: 302 patiënten die 12 keer wekelijks een counselingsessie kregen en daarnaast reguliere zorg.
Groep C: 151 patiënten die alleen reguliere zorg ontvingen.

Na respectievelijk 3, 6, 9 en 12 maanden werd de patiënten gevraagd de vragenlijst opnieuw in te vullen. Na 3 en 6 maanden waren er significante verbeteringen waar te nemen in de groepen A en B. De scores op de vragenlijst waren aanzienlijk lager dan aan het begin van het onderzoek. In groep C was geen sprake van deze verbeteringen. Pas na 9 en 12 maanden waren dergelijke verbeteringen te zien in groep C.
Door de aard van het onderzoek is niet aan te geven welke aspecten van de acupunctuurbehandeling of de counseling heeft meest effectief zijn. Niettemin zijn de resultaten van het onderzoek een sterke indicatie voor het algehele effect van deze behandelingen. Een indicatie die erg interessant is voor patiënten en alle betrokken zorgverleners, aldus de onderzoekers.

Een uitgebreid verslag van het onderzoek is te vinden op:
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001518#s2

Meer informatie over Acupunctuur? Neem vrijblijvend contact op met Centrum Vitaal middels het contactformulier of bel gewoon met 074- 2914143

 

Centrum Vitaal de beste ondersteuning voor uw gezondheid