Op zoek naar stilte

Bij Centrum Vitaal hebben we goede ervaring met de behandeling van oorsuizen. We beginnen met de scan om te kijken waar bij iemand de verstoring zit, want ‘elk mens heeft een andere zwakke plek’. Bij bijna alle mensen met tinitus zien we een teveel aan sympathische activiteit, volgens de Chinese geneeskunde teveel YANG en dus een tekort aan MIN of te wel herstel en opbouwprocessen. Dit proces corrigeren we met kruiden en acpunctuur en gaat bij iedereen net iets anders omdat de ene persoon medicatie gebruikt en de andere net de verkeerde supplementen. Lees verder over de gezondheidsscan bij Centrum Vitaal

Medisch Dossier Tinitus

Tinnitus of oorsuizen is het verschijnsel dat je fantoomgeluiden in je oren hoort: geluiden die niet van een externe bron afkomstig zijn. Het kan zich op allerlei manieren voordoen, van een geluid dat klinkt als zingende cicades of als golven, tot iets dat lijkt op een radiostoring. Het kan pulseren alsof je hart in je hoofd klopt, klinken als het lage gesis van een oververhitte radiator, of hoog en schril zijn als een hondenfluitje. Het kan komen en gaan, in één oor of beide oren zitten, per uur of per locatie veranderen of een constant kabaal zijn.

Er zijn miljoenen mensen – studies zeggen ergens tussen de 10 en 15 procent van de bevolking – die in bepaalde mate last hebben van tinnitus

Uit gegevens blijkt dat tinnitus de werkprestaties en concentratie beïnvloedt en kan leiden tot angst, depressie en slechter slapen. Het gaat vaak vooraf aan gehoorverlies. Mensen met tinnitus hebben ook meer kans op de ziekte van Alzheimer of Parkinson.

Bescherm je oren

De spiraalvormige holte van het binnenoor (cochlea) is bekleed met piepkleine haartjes, zo klein dat er 1.800 haarcellen op de kop van een speld passen. Geluidsgolven brengen deze haartjes in beweging. Die beweging veroorzaakt elektrische signalen van je gehoorzenuw naar je hersenen, die de elektrische signalen interpreteren
als geluid.

We kennen allemaal de ervaring dat je na een rockconcert of een luidruchtige discotheek in een rustige kamer ligt en het geluid of gedreun van de muziek nog hoort. Dat is een symptoom van tijdelijke schade dat meestal verdwijnt. Maar uit een recente studie bleek dat het risico op chronische tinnitus drie keer zo hoog was bij mensen die voortdurend worden blootgesteld aan harde geluiden op het werk, en twee keer zo hoog bij mensen met een ‘recreatieve’ blootstelling.

Een onderzoek uit 2017 van de Canadese Universiteit McMaster rapporteerde een onverwacht hoog aantal gevallen van tinnitus onder 170 adolescenten uit São Paulo tussen de 11 en 17 jaar die vaak naar harde muziek luisterden. Meer dan een kwart (28 procent) had al blijvende tinnitus.

De auteurs schreven dat jongeren routinematig worden blootgesteld aan schadelijke geluidsniveaus ‘die voldoende zijn om verborgen cochleaire schade te veroorzaken.’

‘Het is een groeiend probleem en ik denk dat het alleen maar erger wordt’, zei onderzoeker Larry Roberts. ‘Persoonlijk denk ik dat er een grote uitdaging voor de volksgezondheid aan zit te komen wat betreft gehoorproblemen.’

Andere ziekten uitsluiten

In zeldzame gevallen is tinnitus een teken van onderliggende neus-keelholtekanker en het is belangrijk om dat uit te sluiten. Vooral als het oorsuizen of gevoel van verstopping in één oor zit en gepaard gaat met andere klachten.

Soms is ‘pulserende’ tinnitus (waarbij het geluid ritmisch bonzend is of op een hartslag lijkt) een signaal van een hartziekte, hoge bloeddruk of een andere beperking van de bloedtoevoer naar het centrale auditieve systeem, en dat kan na verloop van tijd verergeren.

Daarom moet een arts bij tinnitus, gehoorverlies en duizeligheid standaard de bloeddruk controleren. Ook moet hij met een stethoscoop naar de bloedstroom in de halsslagaders luisteren en checken op een ‘carotissouffle’: het geluid dat wijst op een obstructie in de halsslagader.

Niet in je oren, maar in je hersenen

Onderzoekers van de Universiteit van Illinois ontdekten dat chronische tinnitus ook verband houdt met veranderingen in de precuneus of voorwig: een deel van de pariëtale kwab van de grote hersenen. De precuneus is verbonden met twee netwerken in de hersenen die een tegenovergestelde functie hebben: het ‘dorsale aandachtsnetwerk’, dat actief is als iets de aandacht opeist en de ‘standaard modus’, een soort achtergrondfunctie van de hersenen als iemand in rust is en met niets bijzonders bezig is.

Het team onderzoekers ontdekte dat bij patiënten met chronische tinnitus het dorsale aandachtsnetwerk vaker aanstaat dan het standaard modus-netwerk. Dat betekent dat de hersenen niet ontspannen en zich niet losmaken van omgevingsprikkels, waardoor mentale vermoeidheid kan ontstaan. En hoe ernstiger de tinnitus, hoe meer het dorsale aandachtsnetwerk geactiveerd is.

‘Dat kan verklaren waarom veel tinnituspatiënten zeggen dat ze vaak moe zijn. Bovendien kan hun aandacht meer met de tinnitus bezig zijn dan nodig is, en dat kan hun aandacht voor andere dingen verminderen’, legt Fatima Husain uit, docent spraak- en gehoorwetenschap aan de Universiteit van Illinois. ‘Als je last hebt van tinnitus, kan dit verklaren waarom je concentratieproblemen hebt.’

Interessant is dat patiënten met recent ontstane tinnitus geen verschil vertoonden in hun precuneus-netwerkverbindingen, terwijl de controlegroep die verschillen wel had. Dat wijst erop dat de veranderingen in de hersenen pas na de tinnitus optreden, en niet andersom.

Tot nu toe is er weinig dat je tegen tinnitus kunt doen. Als de mogelijke risico’s zijn uitgesloten, is de behandeling gericht op acceptatie. Daarnaast zijn er maskeertechnieken, zoals witte ruis en ventilatoren om je aandacht van het geluid af te leiden, en psychologische behandelingen als cognitieve gedragstherapie. Met die laatste train je de hersenen het geluid als achtergrond te accepteren. Ook worden meditatietechnieken aangeboden om met angst om te gaan en de aandoening te accepteren.

Maar het probleem maskeren lost het probleem niet op. Dus toen patiënten werd gevraagd hoe effectief de behandeling van hun tinnitus was, antwoordde 83 procent: ‘helemaal niet effectief’ of ‘niet erg effectief’. Slechts 3,5 procent vond de aanpak van zijn tinnitus ‘heel effectief’ of ‘uitermate effectief’’

Toch zijn er mensen die verlichting van hun klachten ervaren door bepaalde behandelingen. Hieronder lees je over een paar populaire en veelbelovende, eenvoudige therapieën en supplementen.

Antioxidanten

Vrije zuurstofradicalen zijn in verband gebracht met leeftijdsgerelateerd en door lawaai veroorzaakt gehoorverlies. Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek uit 2019 door onderzoekers van de Universiteit van Athene ontdekte dat mensen die het antioxidant alfa-liponzuur (tweemaal daags 300 mg) en een multivitamine-mineralensupplement gebruikten, minder ongemak ervoeren en dat de intensiteit van hun tinnitus verminderde. Degenen in de placebogroep meldden geen verandering.

In een recent gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek had 43 procent van de patiënten met chronische tinnitus een vitamine B12-tekort. Ze ervoeren een significante verbetering in de ernst van de tinnitus na 6 wekelijkse injecties met 2500 microgram vitamine B12.

Magnesium

Magnesium is een ander mineraal dat essentieel is voor het functioneren van onze cellen en het zenuwstelsel. Uit onderzoek is gebleken dat de serummagnesiumspiegels van mensen met ‘catastrofale’ tinnitus lager waren dan die van gezonde mensen.

Een klein onderzoek bij 26 patiënten die dagelijks 532 mg magnesium namen, liet zien dat ze na 3 maanden een statistische verbetering hadden op de Tinnitus Handicap Inventory.

Volgens de Gezondheidsraad hebben volwassenen 300-350 mg magnesium per dag nodig. Veel daarvan kun je uit voeding halen. Zorg ervoor dat je voldoende biologisch, magnesiumrijk voedsel eet. Denk aan spinazie, boerenkool, snijbiet, bieten, broccoli en noten.

Reddit-remedie

Een zeer populaire Reddit-post over een eenvoudige en praktische techniek om tinnitus te verlichten, werd in 2017 omgezet in een YouTube-filmpje dat bijna 3 miljoen keer bekeken is.5 In het filmpje zie je mensen met ernstige chronische tinnitus die hun handpalmen over hun oren leggen, vingers op het achterhoofd. Ze leggen het topje van hun wijsvinger op dat van hun middelvinger, en duwen vervolgens 50 keer hun wijsvingers met kracht naar beneden, die daardoor van de middelvinger afschiet, zodat ze elke keer een tik op hun schedelbasis geven. Ongeveer de helft van de mensen die de techniek uitproberen, heeft merkbare verlichting.

Myofasciale triggerpoints

Een studie wees uit dat tinnituspatiënten vijf keer zoveel kans hebben op myofasciale triggerpoints dan mensen zonder tinnitus. Myofasciale triggerpoints zijn hypergevoelige plekken met voelbare knobbels in de strak staande banden van spiervezels.

Een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd klinisch onderzoek door een fysiotherapeut en KNO-arts van de medische faculteit van de Universiteit van São Paulo verdeelde 70 mensen met tinnitus in twee groepen: de helft kreeg 10 sessies myofasciale triggerpoint-deactivering door manuele druk en de andere helft (de controlegroep) kreeg een nepbehandeling. Bij de mensen in de behandelgroep verminderde de triggerpointpijn en was er verbetering in hun tinnitus.

BRON Medisch Dossier