Probiotica

De darmflora bestaat uit 600 tot 800 verschillende micro-organismen: bacteriën, gisten en schimmels, bij elkaar ruim een kilogram. De micro-organismen in de darm trachten zich te vermenigvuldigen, ten koste van de anderen. Indien de omstandigheden gunstig zijn, kunnen deze hele kleine organismen zich zeer snel vermenigvuldigen. Omstandigheden waarin bijvoorbeeld een bacterie zich lekker voelt en zich dus snel kan vermenigvuldigen zijn: een bepaalde temperatuur, vochtigheid en zuurgraad, de aan- of afwezigheid van zuurstof en het aanbod van voeding. Een aantal darmbewoners heeft een gunstige werking op het lichaam, anderen een ongunstige. Zo kunnen schadelijke bacteriën in de darm toxische stoffen produceren en ziekten verwekken en kan een overmaat aan schimmels in sommige situaties tot ongewenste reactie van het immuunsysteem leiden.

Functies van de darmflora

Een evenwichtige darmflora heeft verschillende functies: ondersteuning van de spijsvertering door het produceren van korte vetzuurketens uit voor het lichaam onverteerbare vezelstoffen, het produceren van spijsverteringsenzymen (waaronder lactase) en algemene ondersteuning van het spijsverteringsstelsel, waardoor toxinen worden gevormd en gistingen (gasvorming) voorkomen kan worden en voedingsstoffen beter worden opgenomen. Verder verlagen de gunstige bacteriën in de darm de zuurgraad en produceren zij bijvoorbeeld boterzuur, waardoor schadelijke bacteriën in groei belemmerd worden.

Het immuunsysteem profiteert eveneens van een goede darmflora. De vetzuren die door de darmflora geproduceerd worden zijn de belangrijkste voedingsbron voor de cellen van het darmslijmvlies. Een intact darmslijmvlies is noodzakelijk om lichaamsvreemde stoffen in de darm gescheiden te houden van het immuunsysteem. Dit voorkomt ongewenste ontstekingsreacties. De darmflora is daarnaast verantwoordelijk voor de productie van foliumzuur, vitamine B12 en vitamine K en voor de synthese van niacine, biotine, foliumzuur en vitamine B6.

Verstoring van de darmflora

Een groot aantal mensen ondervindt problemen met de spijsvertering. Diarree kan zowel de oorzaak van een verstoorde darmflora zijn (een groot aantal darmbewoners spoelt weg) als het gevolg: schadelijke bacteriën veroorzaken diarree.  Bij verstopping is eveneens sprake van een verstoorde darmflora.

In al deze gevallen kan een darmflora opbouwend preparaat aan een snel herstel van de darmflora bijdragen. En elke leeftijdsfase vraagt om andere darmflora, koop ze daarom altijd bij een deskundige!

Een aantal factoren, zoals het gebruik van antibiotica, narcose en medicijnen, een overmaat aan fluor, geraffineerd voedsel (suikers) en stress, kan de darmflora verstoren en overmatige groei van schadelijke bacteriën tot gevolg hebben.

Een verstoorde darmflora leidt uiteindelijk tot afname van de weerstand.

De belangrijkste darmflora bacteriën
Lactobacillus acidophilus en Lactobacillus bulgaricus worden in de dunne en dikke darm aangetroffen. Zij ondersteunen het immuunsysteem met antibacteriële en antibiotische eigenschappen en zijn onder meer verantwoordelijk voor de productie van lactase, het enzym dat ons in staat stelt om lactose (melksuiker) te verteren. Lactobacillus acidophilus produceert melkzuur en boterzuur uit koolhydraten, waardoor de groei van ongewenste bacteriën en schimmels wordt tegengegaan. Bifidobacterie lactis bacteriën komen voornamelijk voor in de dikke darm. Naar mate men ouder wordt nemen de aantallen van deze soorten af. Deze bacteriën produceren melkzuur, azijnzuur en kleine hoeveelheden mierenzuur, waardoor de groei van ongewenste bacteriën wordt tegengegaan.

Streptococcus thermophilus bacteriën komen onder meer voor in zuivelproducten (yoghurt). Deze bacteriën produceren melkzuur en het enzym lactase, dat ons in staat stelt lactose (melksuiker) te verteren.

Probiotica en pre-biotica

De term probiotica betekent eigenlijk ‘bacteriegroei bevorderend’ maar wordt meestal gebruikt als aanduiding voor gezonde darmbacteriën of producten die goede darmbacteriën bevatten.
De term pre-biotica wordt gebruikt voor stoffen die de groei van darmbacteriën kunnen bevorderen, zoals organische zuren in zuivelproducten.

De meest natuurlijke voedingsbodem van darmbacteriën zijn de koolhydraten uit onze voeding, voornamelijk de samengestelde koolhydraten. De gisten in onze darm voeden zich voornamelijk met suikers. Gunstige darmbacteriën gedijen beter op complexe koolhydraten zoals vezelstoffen.