Post-vaccinaal syndroom

Hieronder vindt u stapsgewijs hoe de behandeling van een Post-Vaccinaal Syndroom plaats vindt. Hiervoor worden gepotentieerde vaccins gebruikt in 4 verschillende potenties, de 30K, de 200K, de MK (1000K) en de XMK (10.000K). Deze methode geeft fantastische resultaten.

  1. De behandeling dient plaats te vinden met het corresponderende gepotentierde vaccin.
  2. Bij het chronische PVS dient het gepotentierde vaccin achtereenvolgens in de potenties 30K, 200K, MK en XMK in 4 opeenvolgende weken gegeven te worden, de eerste week een 30K, de tweede week een 200K, de derde week een MK en de vierde week een XMK. Elke potentie tweemaal, dus bijvoorbeeld op maandag en donderdag.
  3. Bij iedere inname worden 2 granules (3-4mm) in de mond gegeven zonder erbij te laten drinken, de korrels smelten dan snel in de mond weg. De patient dient tenminste 15 minuten voor en na de inname niets anders in te nemen en ook geen tanden te poetsen, zodat het geneesmiddel rustig kan inwerken.
  4. Als er een verergeringsreactie optreedt na een potentie dient dezelfde potentie die de reactie veroorzaakt heeft herhaald te worden en mag niet naar de volgende potentie overgegaan worden. Ook een duidelijke verbetering is een reactie! Pas als de potentie 2 maal geen reactie gegeven heeft, mag naar de volgende potentie overgestapt worden.
  5. Eventueel kan een te heftige reactie behandeld worden met een oplossing van de dezelfde potentie. Daartoe worden 2 granulen opgelost in een glas water. Daarvan wordt elk uur een slokje of een theelepeltje gegeven gedurende enkele dagen. De meest voorkomende reactie is koorts, die hoeft niet verder behandeld te worden. Zo nodig dient u contact met uw homeopathische behandelaar op te nemen.
  6. Om zeker te zijn dat alle informatie van de te behandelen stoornis uit de energie is verdwenen, wordt een controlekuur gegeven. Bij veel reacties weer over 4 weken, bij geringe reacties een verkorte kuur van 15 dagen, met tussen elke toediening een rustdag.