Hepatitis

Hepatitis is een ontsteking van de lever. Een ontsteking aan de lever is erg gevaarlijk omdat de lever zeer veel functies heeft. Hepatitis kan ontstaan door een virusinfectie, blootstelling aan bepaalde chemische stoffen, gebruik van bepaalde soorten medicijnen (toxische hepatitis) of overmatig alcoholgebruik (alcoholhepatitis). Als de leverontsteking ontstaat door een virusinfectie, wordt dit virale hepatitis genoemd. De bekendste vormen, hepatitis A en B, worden door virussen veroorzaakt. Een virale hepatitis is besmettelijk. Symptomen van hepatitis zijn afhankelijk van de vorm van hepatitis. Moeheid, soms koorts, geen eetlust en donker gekleurde urine komen vaak voor. De lever kan vergroot raken en je kunt geelzucht (een geel uiterlijk van de huid) krijgen. Hepatitis kan acuut of chronisch zijn. De acute vorm neemt na ongeveer twee maanden af. Chronische hepatitis kan uiteindelijk leiden tot levercirrose en leverbeschadiging.

Hepatitis A

Hepatitis A (infectieuze hepatitis) is meestal een acute vorm. Het virus wordt veelal overgedragen door uitwerpselen en door eten en water wat besmet is met met menselijk afval. Twee tot zes weken na infectie breekt de ziekte uit. Je voelt je moe, hebt geen zin in eten, bent misselijk en kunt soms geelzucht hebben. De vergrote lever veroorzaakt buikpijn. Na zes tot acht weken is het meestal weer over. Aangepaste voeding helpt: weinig vet en veel eiwit en koolhydraten. Preventieve inenting voor hepatitis A (2 injecties) biedt minimaal 15 jaar bescherming. Na de eerste inenting ben je al beschermd. Wel dient dan een 1/2 jaar tot 1 jaar na de eerste inenting een herhalingsprik gegeven worden. De tweede injectie is nodig om de bescherming voor langere tijd te behouden. De toediening van immunoglobuline tegen hepatitis A geeft een bescherming van een paar maanden en wordt alleen in hoge uitzondering nog gegeven.

Hepatitis B

Hepatitis B (serumhepatitis) lijkt op hepatitis A, maar geeft meer klachten. Besmetting verloopt via speeksel, bloed of bloedproducten (via injectienaalden) en via seksueel verkeer. Deze vorm kan ook overgedragen worden van de moeder op de ongeboren baby. Meestal geneest de ziekte wel, maar soms ontstaat een chronische vorm. Ook na genezing kan de drager van het virus nog andere mensen besmetten. De incubatietijd (tijd tussen besmetting en openbaring van een ziekte) is twee tot zes maanden. Inenting tegen hepatitis B beschermt nagenoeg iedereen. Een volledige vaccinatie bestaat uit 3 injecties, die verspreid over een half jaar gegeven worden. Een maand na de volledige vaccinatie moet het bloed onderzocht worden om te bekijken of het lichaam genoeg antistoffen tegen het virus heeft aangemaakt. De hoeveelheid antistoffen (‘anti-HBs titer’) moet in Nederland hoger dan 10 eenheden per liter (10 IU/l) zijn. Er is dan voldoende bescherming tegen het virus. Deze bescherming is vermoedelijk levenslang. Opnieuw vaccineren is in ieder geval de eerste 15 jaar niet nodig. Het is belangrijk om de hoeveelheid antistoffen te meten, alleen zo kan worden vastgesteld of de vaccinatie ook werkelijk bescherming tegen hepatitis B heeft gegeven.

Hepatitis C

De meest voorkomende virale leverinfectie is hepatitis C. Dit type wordt verspreid door bloed en bloedproducten (die tegenwoordig onderzocht worden op het virus) en kan jaren in het lichaam aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Vooral hepatitis C leidt tot chronische hepatitis en wordt gezien als een ernstige bedreiging van de volksgezondheid. In 10 tot 40 procent van de gevallen van hepatitis gaat het om hepatitis C. Hepatitis C wordt veel gezien bij spuitende drugsgebruikers. Gelukkig komt besmetting door bloed of bloedproducten (bij een bloedtransfusie) in Nederland bijna niet meer voor. In het buitenland is dit echter nog een reëel gevaar.

Hepatitis E

Hepatitis E is overdraagbaar via de weg ontlasting-mond. Vooral met menselijke uitwerpselen verontreinigd water is een belangrijke besmettingsbron. Hepatitis E komt zelden in Nederland voor, in tegenstelling tot ontwikkelingslanden (waaronder Noord Afrika en India). Hiertegen is nog geen vaccinatie mogelijk