DR BACH

Edward Bach was o.a. regulier arts en homeopaat. Hij ontdekte de kwaliteiten van bepaalde soorten bloemen een harmonie kunnen brengen in de menselijke geest. De krachten van deze bloemen en planten en de positieve uitwerking om zo negatieve gesteldheden te kunnen deblokkeren. Zijn visie was dat als een mens zich niet gelukkig voelt zich na enige tijd een ziektebeeld kan ontstaan.

Edward Bach heeft in zijn korte leven een begin gemaakt om emoties van mensen in 7 groepen de classificeren, waarschijnlijk is dit gedaan aan de hand van zijn 7 bach nosoden.

I angst
II onzekerheid
III onvoldoende interesse in het hier en nu
IV eenzaamheid
V overgevoeligheid
VI moedeloosheid en wanhoop
VII overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

1. Agrimony/ Agrimonia eupatoria (Agrimonie) – groep 5
Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.

2. Aspen/ Populus tremula (Ratelpopulier Esp) – groep 1
Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.

3. Beech/ Fagus sylvatica (Beuk) – groep 7
Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.

4. Centaury/ Centaurium umbellatum (Duizendguldenkruid) – groep 2
Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken

5. Cerato/ Ceratostigma willmottiana (Loodkruid) – groep 2
Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.

6. Cherry Plum/ Prunus cerasifera (Kerspruim) – groep 1
Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.

7. Chestnut Bud/ Aesculus hippocastanum (Paardekastanjeknop) – groep 3
Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.

8. Chicory/ Cichorium intybus (Wilde Cichorei) – groep 7
Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.

9. Clematis/ Clematis vitalba (Bosrank) – groep 3
Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.

10. Crab Apple/ Malus pumila (Appel) – groep 6
De „reinigingsremedie?, zelfafkeer/ zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.

11. Elm/ Ulmus procera (Veld Iep) – groep 6
Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.

12. Gentian/ Gentiana amarella (Gentiaan) – groep 2
Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.

13. Gorse/ Ulex europaeus (Gaspeldoorn) – groep 2
Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.

14. Heather/ Calluna vulgaris (Struikheide) – groep 4
Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.

15. Holly/ Ilex aquifolium (Hulst) – groep 5
Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.

16. Honeysuckle/ Lonicera caprifolium (Kamperfoelie) – groep 3
Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.

17. Hornbeam/ Carpinus betulus (Haagbeuk) – groep 2
Het „maandagmorgen? gevoel, talmen, uitstellen.

18. Impatiens/ Impatiens glandulifera (Reuzenbalsemien) – groep 4
Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.

19. Larch/ Larix decidua (Lariks) – groep 6
Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, „ik kan het niet?.

20. Mimulus/ Mimulus guttatus (Maskerbloem) – groep 1
Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.

21. Mustard/ Sinapis arvensis (Herik) – groep 3
Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.

22. Oak/ Quercus robur (Zomer Eik) – groep 6
Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of

23. Olive/ Olea europaea (Olijf) – groep 3
Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.

24. Pine/ Pinus sylvestris (Grove Den) – groep 6
Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.

25. Red Chestnut/ Aesculus carnea (Rode Paardekastanje) – groep 1
Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.

26. Rock Rose/ Helianthemum nummularium (Zonneroosje) – groep 1
Paniek, schrik, uiterste/ levensbedreigende vrees, snel schrikken.

27. Rock Water/ Aqua petra (Bronwater) – groep 7
Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.

28. Scleranthus/ Scleranthus annuus (Hardbloem) – groep 2
Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.

29. Star of Bethlehem/ Ornithogalum umbellatum (Vogelmelk) – groep 6
Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.

30. Sweet Chestnut/ Castanea sativa (Tamme kastanje) – groep 6
Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.

31. Vervain/ Verbena officinalis (Ijzerhard) – groep 7
Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.

32. Vine/ Vitis vinifera (Wijnrank) – groep 7
Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.

33. Walnut/ Juglans regia (Walnoot) – groep 5
Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit,

34. Water Violet/ Hottonia palustris (Waterviolier) – groep 4
Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.

35. White Chestnut/ Aesculus hippocastanum (Witte Paardekastanje) – groep 3
Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.

36. Wild Oat/ Bromus ramosus (Ruwe Dravik) – groep 2
Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.

37. Wild Rose/ Rosa canina (Hondsroos) – groep 3
Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.

38. Willow/ Salix vitellina (Wilg) – groep 6
Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, „arme-ik-gevoel?.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding is veilig.

Dosering en gebruik:
Doe 2 druppels in een glaasje mineraalwater en neem regelmatig een slokje of doe 2 druppels in een 30 ml mengflesje en neem minimaal 4 x daags 4 druppels, of meer naar behoefte. Als u meerdere remedies mengt (maximaal 7) doe 2 druppels van elke remedie in een 30 ml mengflesje met mineraalwater, gebruik als boven.