Amalgaambelasting

Kwikvullingen zijn eindelijk bijna van de baan, maar waarom heeft het 160 jaar moeten kosten om in te zien wat voor de hand lag?

Amalgaam is een mengsel van kwik met koper, zink, zilver en tin. Vroeger werd amalgaam vaak gebruikt voor het vullen van gaatjes in kiezen. Gelukkig gebruiken tandartsen het tegenwoordig alleen nog als er echt een medische noodzaak is.

De amalgaamvulling zorgt vaak voor schade…  Hoe zit dat? . Doordat de vijf metalen van de vulling en je speeksel met elkaar reageren, kan de vulling zich gedragen als een soort batterij. Dit kan ervoor zorgen dat er amalgaam oftewel kwik vrijkomt, wat vervolgens in aanraking komt met het bindweefsel.

De stofwisseling oftewel je energie van cellen wordt hierdoor negatief beïnvloed, wat uiteindelijk kan leiden tot immunologische afweerreacties van weefsels. Vele processen worden hierdoor verstoord waardoor bepaalde orgaansystemen uiteindelijk minder goed kunnen functioneren.

Het lekkende amalgaam kan voor zogenaamde ‘amalgaam plekken’ zorgen. Dit zijn donkere vlekken in het slijmvlies van de mond die meestal in de buurt van de tanden en kiezen zitten. Deze vlekken zijn een duidelijk teken van elektrische activiteit in de mond.

Dit verschijnsel komt (gelukkig) echter maar bij acht procent van de mensen met amalgaamvullingen voor. Maar als je geen vlekken in je mond hebt, wil dat niet zeggen dat je geen last hebt van een amalgaam belasting.

Het nieuws dat het Europees Parlement waarschijnlijk kwikvullingen gaat verbieden in alle 27 lidstaten, inclusief Nederland, Het kwik wordt in al onze organen en weefsels opgeslagen, met name in de nieren. Volgens de Europese Commissie krijgen we meer kwik binnen vanuit onze vullingen dan uit enige andere bron, inclusief vis. Uiteraard varieert de blootstelling afhankelijk van het aantal amalgaamvullingen dat iemand heeft, maar hij kan tot vijf maal zo hoog zijn als de hoeveelheid die het lichaam kan verdragen en uitscheiden.