Acupunctuur tijdens zwangerschap

Acupunctuur tijdens zwangerschap werkt echt en is veilig! Tot 80 procent van alle zwangere vrouwen heeft tijdens de zwangerschap last van pijn in de onderrug of in het bekken, meestal gedurende de laatste zes maanden. Aangezien een behandeling met medicijnen de foetus zou kunnen beschadigen, zijn de mogelijkheden van pijnbestrijding beperkt.
In 2001 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een literatuuroverzicht van grote, gecontroleerde onderzoeken naar acupunctuur waarin werd onderkend dat dit een effectieve methode is om verschillende zwangerschapsproblemen te behandelen, waaronder het opwekken van de weeën, pijn in de onderrug, stuitligging, (ochtend)misselijkheid en overgeven en postoperatieve pijn. Volgens dit rapport leek acupunctuur ook een goede methode van pijnbestrijding tijdens de bevalling, hoewel er wel nader onderzoek nodig is.

Mogelijkheden van acupunctuur

Als u dus in verwachting bent, gebruik dan acupunctuur om:

  • De pijn in de onderrug te verminderen. Andere studies ondersteunen het gegeven dat acupunctuur een welkome alternatieve behandeling is voor vrouwen die tijdens de zwangerschap pijn in rug en bekken hebben. In een Scandinavisch onderzoek werden acupunctuur en fysiotherapie met elkaar vergeleken. Hieruit bleek dat acupunctuur beter de pijn in de onderrug verlichtte en de belemmeringen van de zwangerschap verminderde dan fysiotherapie.
  • Een zeer recente gerandomiseerde studie vergeleken onderzoekers acupunctuur plus een standaardbehandeling (bestaande uit een bekkenband, een oefenprogramma voor thuis en patiëntenvoorlichting) met alleen een standaardbehandeling en een standaardbehandeling plus extra oefeningen voor de pijn in het bekken. Acupunctuur bleek meer verlichting te geven dan de specifieke oefeningen.
  • Uit een ander onderzoek naar acupunctuur bleek dat acupunctuur meer de pijn verlichtte, dat vrouwen er minder pijn in het bekken en de onderrug door hadden, beter konden werken, lopen en de dagelijkse taken konden uitvoeren en minder paracetamol gebruikten.
  • De pijn tijdens de bevalling te verlichten. In China wordt bij 99 procent van alle keizersneden niet verdoofd, maar wordt automatisch acupunctuur gebruikt. Deze wordt soms ook ingezet om de pijn tijdens de bevalling te verlichten.
  • Het gebruik van acupunctuur blijkt de behoefte aan conventionele pijnverlichting te verminderen. In een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek onder negentig vrouwen die een kind baarden, bleek dat vrouwen die acupunctuur kregen minder vaak epidurale verdoving (de ‘ruggenprik’) nodig hadden en zich meer ontspannen voelden dan degenen die alleen conventionele verdoving kregen.
  • In een nog groter gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek werd het jaar daarop ongeveer hetzelfde geconstateerd: slechts 11 procent van degenen die acupunctuur kregen, vroeg om meperidine, een verdovingsmiddel dat vaak bij een bevalling wordt toegediend. Bij de vrouwen die geen acupunctuur hadden, lag dat aantal meer dan drie keer zo hoog.
  • Baby’s en moeders die tijdens de zwangerschap of de bevalling acupunctuur kregen (meestal tegen pijn en angst), zijn ook later gevolgd. In een onderzoek wordt geconcludeerd dat acupunctuur veilig en effectief was en geen noemenswaardige bijeffecten had.