Centrum Vitaal heeft goede ervaring met  acupunctuur

Migraine en hoofdpijn zijn goed te behandelen bij Centrum Vitaal, we hebben veel ervaring opgedaan in afgelopen jaren.

Het ging in deze studie om een goed opgezette, prospectieve studie bij 401 patiënten bij huisartsen, die of behandeld werden met reguliere zorg, of met acupunctuur; de studie was gerandomiseerd en pragmatisch qua opzet. De resultaten van deze studie onderschrijven alle positieve resultaten die eerder in vele tientallen kleinere studies zijn gedaan.

In deze studie werd gevonden dat:

 1. Bijvoorbeeld hoofdpijn kon met behulp van acupunctuur met 50% gereduceerd worden ten opzichte van de controle groep die gewoon door de huisarts behandeld werd met pijnstillers en advies,
 2. Acupunctuur leidde tot 15% minder gebruik van pijnstillers,
 3. Acupunctuur aanleiding was tot 15% minder ziekteverzuim,
 4. Aanleiding was tot 25% minder bezoeken aan de huisarts,
 5. De effectiviteit van de acupunctuur neemt toe met de tijd; na een jaar waren de effecten groter dan aan het begin, terwijl er niet vaker behandeld werd, namelijk in het totaal maar 12 maal.
 6. Acupunctuur was zeer veilig (‘excellent safety profile’, volgens het artikel), terwijl geneesmiddelen altijd uiteenlopende bijwerkingen hebben.

Acupunctuur helpt echt

Recent werd ook door specialisten voorgesteld om acupunctuur een reguliere plaats te geven bij de behandeling van de aan spanningshoofdpijn gerelateerde migraine.

Referenties

 1. Vickers AJ, Rees RW, Zollman CE, McCarney R, Smith CM, Ellis N, Fisher P, Van Haselen R. | Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. | BMJ | 2004 Mar 27, 328(7442):744
 2. Wonderling D, Vickers AJ, Grieve R, McCarney R. | Cost effectiveness analysis of a randomised trial of acupuncture for chronic headache in primary care. | BMJ | 2004 Mar 27, 328(7442):747
 3. Witt CM, Reinhold T, Jena S, Brinkhaus B, Willich SN. | Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. | Cephalalgia. | 2008 Apr;28(4):334-45.
 4. Melchart D, Thormaehlen J, Hager S, Liao J, Linde K, Weidenhammer W. | Acupuncture versus placebo versus sumatriptan for early treatment of migraine attacks: a randomized controlled trial. | J Intern Med. | 2003 Feb;253(2):181-8.
 5. Allais G, De Lorenzo C, Quirico PE, Airola G, Tolardo G, Mana O, Benedetto C. | Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine. | Headache. | 2002 Oct;42(9):855-61.
 6. Allais G, De Lorenzo C, Quirico PE, Lupi G, Airola G, Mana O, Benedetto C. | Non-pharmacological approaches to chronic headaches: transcutaneous electrical nerve stimulation, lasertherapy and acupuncture in transformed migraine treatment. | Neurol Sci. | 2003 May;24 Suppl 2:S138-42.
 7. Endres HG, Diener HC, Molsberger A. | Role of acupuncture in the treatment of migraine. | Expert Rev Neurother. | 2007 Sep;7(9):1121-34.
 8. Yu S, Kuang P, Zhang F, Liu J. | Anti-inflammatory effects of tianrong acupoint on blood vessels of dura mater. | J Tradit Chin Med. | 1995 Sep;15(3):209-13.
 9. Bäcker M, Hammes M, Sander D, Funke D, Deppe M, Tölle TR, Dobos GJ. | Changes of cerebrovascular response to visual stimulation in migraineurs after repetitive sessions of somatosensory stimulation (acupuncture): a pilot study. | Headache. | 2004 Jan;44(1):95-101.
 10. Cabýoglu MT, Ergene N, Tan U. | The mechanism of acupuncture and clinical applications. | Int J Neurosci. | 2006 Feb;116(2):115-25.