Acupunctuur bij migraine

Er is veel onderzoek in de literatuur te vinden die ook aanduiden dat acupunctuur bij migraine heel zinvol kan zijn; in 2004 werd het grootste onderzoek tot nu toe gepubliceerd in het vooraanstaande tijdschrift British Medical Journal.

Het ging in deze studie om een goed opgezette, prospectieve studie bij 401 patiënten bij huisartsen, die of behandeld werden met reguliere zorg, of met acupunctuur; de studie was gerandomiseerd en pragmatisch qua opzet. De resultaten van deze studie onderschrijven alle positieve resultaten die eerder in vele tientallen kleinere studies naar de effecten van migraine gedaan zijn. Deze oudere studies waren ook vaak positief, maar er was vaak kritiek dat er te weinig patiënten per studie ingesloten waren, en dat de methode van onderzoek niet zo goed was.

In deze studie werd gevonden dat:

 1. De hoofdpijn door acupunctuur met 50% gereduceerd kon worden ten opzichte van de controle groep die gewoon door de huisarts behandeld werd met pijnstillers en advies,
 2. Acupunctuur leidde tot 15% minder gebruik van pijnstillers,
 3. Acupunctuur aanleiding was tot 15% minder ziekteverzuim,
 4. Aanleiding was tot 25% minder bezoeken aan de huisarts,
 5. De werking van acupunctuur beter was naarmate de ernst van de migraine symptomen groter was
 6. De effectiviteit van de acupunctuur neemt toe met de tijd; na een jaar waren de effecten groter dan aan het begin, terwijl er niet vaker behandeld werd, namelijk in het totaal maar 12 maal.
 7. Acupunctuur was zeer veilig (‘excellent safety profile’, volgens het artikel), terwijl geneesmiddelen altijd uiteenlopende bijwerkingen hebben.

Acupunctuur en aanvalsbehandeling

De onderzoekers van de Universiteit München in Duitsland onderzochten de werking van klassieke Chinese acupunctuur bij 179 patiënten met migraine voor de aanvalsbehandeling en vergeleken deze therapie met de beste behandeling met medicamenten, die met een zogenaamd triptan (een geneesmiddel) en met placebo.[4] Op het moment dat de migraine begon werd meteen behandeld en het aantal patiënten waar de behandeling succesvol was werd geteld. Als de aanval toch doorzette, ondanks behandeling met de middelen of placebo werd een tweede behandeling gegeven.

Een volledige migraine aanval kon voorkomen worden in 21 van de 60 (35%) patiënten die behandeld werden met acupunctuur, in 21 van de 58 (36%) patiënten die sumatriptan kregen en in maar 11 van de 61 (18%) patiënten die placebo kregen; beide behandelingen waren statistisch significant beter dan placebo. Als de aanval niet meteen reageerde en de tweede keer behandeld moest worden was sumatriptan sterker werkzaam dan een 2de acupunctuurbehandeling.

In dit onderzoek is dus aangetoond dat acupunctuur bij de acute behandeling van een migraine aanval even goed werkt als het modernste geneesmiddel, een triptan en significant beter is dan placebo. En verder is aangetoond dat als de eerste behandeling met acupunctuur niet genoeg werkzaam is, het beter is dan over te stappen op een geneesmiddel, zoals een triptan, omdat er nog maar weinig patiënten goed reageren op een tweede behandeling met acupunctuur. Dat is ook logisch; met acupunctuur proberen we de energiebanen in balans te brengen, vooral de galblaasmeridiaan wordt bij een acute aanval vaak behandeld. Als de acupunctuurbehandeling de disbalans in een meridiaan niet meteen opheft, wat het geval is als de behandeling alleen symptomatisch is zoals het in dit onderzoek, moet eerst met acupunctuur de constitutie van de patiënt behandeld worden, voordat een verder positief effect optreedt. Voor zo een behandeling, die binnen de acupunctuur een wortelbehandeling heet, zijn een serie behandelingen noodzakelijk.

Acupunctuur in het reguliere protocol van migraine

Recent werd ook door specialisten voorgesteld om acupunctuur een reguliere plaats te geven bij de behandeling van de aan spanningshoofdpijn gerelateerde migraine. [7]

Referenties

 1. Vickers AJ, Rees RW, Zollman CE, McCarney R, Smith CM, Ellis N, Fisher P, Van Haselen R. | Acupuncture for chronic headache in primary care: large, pragmatic, randomised trial. | BMJ | 2004 Mar 27, 328(7442):744
 2. Wonderling D, Vickers AJ, Grieve R, McCarney R. | Cost effectiveness analysis of a randomised trial of acupuncture for chronic headache in primary care. | BMJ | 2004 Mar 27, 328(7442):747
 3. Witt CM, Reinhold T, Jena S, Brinkhaus B, Willich SN. | Cost-effectiveness of acupuncture treatment in patients with headache. | Cephalalgia. | 2008 Apr;28(4):334-45.
 4. Melchart D, Thormaehlen J, Hager S, Liao J, Linde K, Weidenhammer W. | Acupuncture versus placebo versus sumatriptan for early treatment of migraine attacks: a randomized controlled trial. | J Intern Med. | 2003 Feb;253(2):181-8.
 5. Allais G, De Lorenzo C, Quirico PE, Airola G, Tolardo G, Mana O, Benedetto C. | Acupuncture in the prophylactic treatment of migraine without aura: a comparison with flunarizine. | Headache. | 2002 Oct;42(9):855-61.
 6. Allais G, De Lorenzo C, Quirico PE, Lupi G, Airola G, Mana O, Benedetto C. | Non-pharmacological approaches to chronic headaches: transcutaneous electrical nerve stimulation, lasertherapy and acupuncture in transformed migraine treatment. | Neurol Sci. | 2003 May;24 Suppl 2:S138-42.
 7. Endres HG, Diener HC, Molsberger A. | Role of acupuncture in the treatment of migraine. | Expert Rev Neurother. | 2007 Sep;7(9):1121-34.
 8. Yu S, Kuang P, Zhang F, Liu J. | Anti-inflammatory effects of tianrong acupoint on blood vessels of dura mater. | J Tradit Chin Med. | 1995 Sep;15(3):209-13.
 9. Bäcker M, Hammes M, Sander D, Funke D, Deppe M, Tölle TR, Dobos GJ. | Changes of cerebrovascular response to visual stimulation in migraineurs after repetitive sessions of somatosensory stimulation (acupuncture): a pilot study. | Headache. | 2004 Jan;44(1):95-101.
 10. Cabýoglu MT, Ergene N, Tan U. | The mechanism of acupuncture and clinical applications. | Int J Neurosci. | 2006 Feb;116(2):115-25.