Verband tussen autisme, ruggenprik en oxytocine

In recent Amerikaans onderzoek wordt de ruggenprik en het toedienen van oxytocine tijdens de bevalling in verband gebracht met autisme. Kinderen van de moeders die deze beide interventies ondergaan tijdens de bevalling, hebben een grotere kans op het ontwikkelen van een stoornis in het autistisch spectrum.1

 Tijdens een bevalling kan een ruggenprik worden gebruikt voor pijnbestrijding. De synthetische vorm van oxytocine kan worden gegeven om weeën op te wekken en zo de bevalling te versnellen.

Ruggenprik, oxytocine of combinatie

Voor het onderzoek werd gekeken naar de medische gegevens van ruim 205.000 kinderen, die via een vaginale bevalling werden geboren tussen 2008 en 2017. Alle kinderen werden door de onderzoekers gevolgd tot en met 2021. Hierbij werd specifiek gekeken naar of een kind autisme ontwikkelde en naar het gebruik van een ruggenprik, oxytocine of een combinatie hiervan tijdens de bevalling.

Verhoogd risico autisme

Ongeveer 1,9% van de kinderen waarvan de moeders geen ruggenprik of oxytocine kregen toegediend tijdens de bevalling, ontwikkelde een autismespectrumstoornis. Wanneer de moeders oxytocine toegediend hadden gekregen, bleef de kans ongeveer hetzelfde. Echter, wanneer de moeders een ruggenprik toegediend kregen, steeg de kans naar 2,4%. Als er zowel een ruggenprik als oxytocine werd gebruikt, werd de kans nog groter: 2,8%.

Volgens de onderzoekers is er vervolgonderzoek nodig waarbij het mogelijk verband verder wordt onderzocht. Hilgo Bruining, kinderpsychiater en hoogleraar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen aan het Amsterdam UMC, vertelt aan EOS Wetenschap dat we de resultaten serieus moeten nemen.2 Hij zegt: ‘Het is niet zo dat je kindje enkel door een ruggenprik, oxytocine of de combinatie daarvan autisme kan krijgen. Het kan enkel de kans wat verhogen. Het is wel belangrijk om meer stil te staan bij de effecten van ingrijpen tijdens de bevalling.’

Bronnen:

1 Qiu, C., Carter, S. A., Lin, J. C., Shi, J., Chow, T., Desai, V., Nguyen, V. T., Spitzer, J., Feldman, R. K., & Xiang, A. H. (2023). Association of labor epidural analgesia, oxytocin exposure, and risk of autism spectrum disorders in children. JAMA network open, 6(7), e2324630. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.24630
2 EOS Wetenschap https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/verhogen-de-ruggenprik-en-oxytocine-het-risico-op-autisme?utm_source=ActiveCampaign