Werking & filosofie homeopathie

Werking & filosofie homeopathie

Werking & filosofie homeopathie, Centrum Vitaal, de beste gezondheidsondersteuning

Ons lichaam beschikt over een systeem, dat ons bij ziekte altijd tracht zo snel mogelijk weer gezond te maken. In de homeopathie noemen we dit het herstelsysteem. Hahnemann betitelde het als levenskracht. Als het evenwicht in het lichaam verstoord raakt, kunnen er klachten ontstaan en ziekten. Samen met de patiënt zoekt de homeopaat naar de oorzaken van deze verstoring, zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied.

Door een speciaal bereid middel toe te dienen dat in de uitwerking erg veel overeenkomst vertoont met de ziekteverschijnselen, wordt het herstelsysteem geprikkeld om de strijd met de ziekte weer effectief aan te gaan. Het homeopathisch middel neemt niet de symptomen weg, maar stimuleert het lichaam om op eigen kracht te herstellen. Het zijn daarom vooral de voor de patiënt typische symptomen die de homeopaat moet kennen om een keuze te kunnen maken uit de meer dan 1000 verschillende middelen die hem ter beschikking staan.

Homeopathische middelen werken volgens het zogeheten gelijksoortigheidbeginsel of similia-principe: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat dezelfde verschijnselen te genezen. Gebleken is dat op die manier het lichaam geholpen wordt het oorspronkelijk evenwicht te herstellen. Eigenlijk geneest het lichaam zichzelf!Een homeopathisch geneesmiddel bestrijdt dus niet de symptomen van een ziekte maar geeft het lichaam ‘een zetje in de rug’ om zichzelf en van binnen uit te genezen.

Bijna alle, ook gewone, geneesmiddelen zijn oorspronkelijk afkomstig van planten. Bij reguliere medicijnen haalt de fabrikant de meest werkzame stoffen uit die planten of maakt ze chemisch na. Hierdoor werken die stoffen misschien wel sterker, maar geven ze ook vaak bijwerkingen. Proefondervindelijk bleek dat het verdunnen en schudden van de homeopathische producten de geneeskracht versterkt en de schadelijke werking juist wegneemt. Dit proces noemen wij tegenwoordig ‘potentiëren’, krachtiger maken.

In de homeopathie is de werking van een medicijn gebaseerd op de verdunning van de werkzame stof en de reactie die je lichaam hierop heeft, namelijk dat je lichaam op basis van dit verdunde stofje zijn eigen afweer op gaat zetten tegen de ziekte. De werkzame stof is zo ver verdund dat het niet meer te meten is via reguliere technieken. In de reguliere geneeskunde zijn de medicijnen gebaseerd op aantoonbaar werkzame stoffen. Iemand die dus vanuit de reguliere geneeskunde de homeopathie wil gaan onderzoeken, zal dit hoogstwaarschijnlijk vanuit zijn eigen paradigma doen. Hij zal gaan zoeken naar die werkzame stof. Deze is met behulp van de gangbare meetmethoden niet te vinden, omdat het bij de homeopathie gaat om de energieën die komen vanuit het verdunde middel, wat dus een genezend effect op het lichaam heeft.

Tegenwoordig kunnen we de ‘homeopathie’ onderscheiden in 3 stromingen:

  • Klassieke Homeopathie: Over het algemeen volgen homeopaten die tot deze groep behoren de principes van Hahnemann nauwgezet. Meestal schrijven zij hoog verdunde homeopathische geneesmiddelen voor; zij schrijven slechts één medicijn per keer voor en volgen het similia principe met uiterste nauwkeurigheid.
  • Complexe Homeopathie: Enkele homeopaten schrijven hoofdzakelijk complexe geneesmiddelen voor. Dat houdt in dat een aantal homeopathische medicijnen samen in water worden opgelost, waardoor er een combinatorisch medicijn ontstaat. De complexe geneesmiddelen worden gegeven wanneer de homeopaat er niet zeker van is of een enkele medicijn ‘het werk doet’. De meeste van deze homeopaten werken meer symptomatisch (d.w.z. per symptoom), wat tegen Hahnemanns leer ingaat.
  • Klinische Homeopathie: Deze vorm van homeopathie wordt meestal toegepast door artsen die soms homeopathische geneesmiddelen voorschrijven (of in sommige gevallen een postacademisch vak of opleiding in de homeopathie hebben gevolgd), of homeopaten die niet geloven in de werking van hoog verdunde geneesmiddelen en het principe van een geneeswijze voor het hele lichaam. Klinische homeopathie houdt in dat een homeopaat of arts ziektes organisch behandelt (d.w.z. middelen voorschrijven per individueel symptoom). Deze homeopaten schrijven meestal laag verdunde homeopathische medicijnen voor. Dat gaat tegen de principes van Hahnemann in. Klinische en complexe homeopathie worden vaak door dezelfde beoefenaars aangeboden.

Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen en vind je het fijn om eerst persoonlijk contact te hebben en advies te krijgen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 074-29 14 143 of stuur ons een bericht. Wij benaderen je dan zo snel mogelijk.

Centrum Vitaal, de beste gezondheidsondersteuning