Vitamine B2 bij migraine

Vitamine B2 bij migraine
Vitamine B2 (riboflavine), in een dosering van 400 mg per dag, blijkt te werken bij migraine-patienten als preventiemiddel.

In een dubbelblinde studie werden 55 patienten met migraine verdeeld over twee groepen gedurende 3 maanden: 400 mg vitamine B2 per dag en een placebogroep. Na 3 maanden bleek dat de patienten die vitamine B2 hadden gebruikt significant minder migraine-aanvallen en minder hoofdpijndagen hadden. Het percentage patienten dat meer dan 50% verbetering ervoer, bleek te zijn 15% in de placebogroep en 59% in de vitamine B2-groep. De numbers needed to treat (de hoeveelheid patienten die behandeld moeten worden om 1 patient beter te maken) is 2,3  en dit is voor een therapie erg goed. Bijwerkingen waren mild: diarree. En vitamine B2 is goedkoop. Deze studie bevestigde eerdere resultaten van een open pilotstudie met 49 patienten, en een andere open pilotstudie met 23 patienten.

In een terugkijkende studie werden deze resultaten bevestigd. In dit onderzoek werden 41 patienten onderzocht, die vitamine B2 gebruikten, 200 mg tot 400 mg per dag. Het bleek dat 68,4% van de patienten meer dan 50% vermindering ervoer in aanvallen en 21% meer dan 50% vermindering in de intensiteit van de migraine-aanvallen.

Ook is er een negatieve dubbelblinde studie naar de effecten van B2 bij migraine. In deze studie met 48 patienten is gekozen om als placebo 25 mg vitamine B2 te geven, en in de actieve groep 400 mg B2, 300 mg magnesium en 100 mg boerenwormkruid. Na 3 maanden bleek dat in beide groepen ongeveer 40% van de patienten meer dan 50% verbetering ervoer. In deze studie is de vraag of 25 mg wel een goed placebo is.

Bij kinderen bleek de dosering van 200 mg per dag niet effectiever dan placebo. In deze studie werden 48 kinderen verdeeld over de vitamine B2 groep en de placebogroep, gedurende 12 weken. In deze studie werd er een hoog placebo-effect gemeten. Dit grote placebo-effect en/of de lagere dosering in de andere studies zou(den) kunnen verklaren waarom er geen verschil gevonden kon worden.

Uit een studie naar de activiteit van de hersenen blijkt dat vitamine B2 in ieder geval anders werkt dan een beta-blokker, zoals propanolol. De hersenen van migrainepatienten reageren meer op geluid. Beta-blokkers kunnen dit verminderen, en dit effect is gecorreleerd aan de klinische verbetering. In de vitamine B2-groep was dit effect niet te zien, hoewel ook bij de meeste patienten er duidelijk en klinische verbetering was. Een verminderd oxidatief metabolisme (het omzetten van glucose naar energie met zuurstof) lijkt een mogelijke oorzaak te zijn van migraine. Voor dit proces is vitamine B2 nodig, als precursor.

Beoordeling
Aangezien 1 dubbelblinde studie, 3 pilotstudies en 1 retrospectieve studie positief zijn over het effect van vitamine B2 400 mg per dag bij migraine als profylacticum bij volwassenen, geen ernstige bijwerkingen zijn gerapporteerd, geeft IOCOB een groen-oranje verkeerslicht. Een goed opgezette volgende dubbelblind gerandomiseerde studie zal de resultaten echter moeten toetsen.  Bij kinderen lijkt 200 mg per dag echter niet te werken.