Verhuur

 VERHUUR VAN PRAKTIJKRUIMTE

Centrum Vitaal beschikt over *een zaal (6 x 10 meter), *een praktijkruimte ‘Coachen’  (8 x 4 meter) en *twee praktijkruimten’ 12-15 m2 met behandeltafel. Klik hier voor link fotopagina

De zaal wordt verhuurd in blokjes van anderhalf uur, de overige ruimtes gaan per uur. Verhuur is steeds inclusief het energie en gebruik van de wacht ruimte en de keuken, samen met andere gebruikers van het pand.     Koffie/thee is in de huurprijs inbegrepen (zelf zetten en zelf afwassen).

Zaal

Tijdsduur Vaste huur per keer Incidenteel
1.5 uur 25,- 35,-
3 uur 45,- 60,-
4.5 uur 60,- 80,-
dag 105,- 150,-
Dag met avond 125,- 175,-

Praktijkruime

Tijdsduur Vaste huur per keer Incidenteel
Per uur 10,- 15,-

Hoe wordt er gefactureerd?
Voor de gereserveerde uren ontvangt u achteraf, maandelijks, een factuur per e-mail. Vragen en/of belangstelling kun je een email sturen naar info@centrumvitaal.nl

Algemene voorwaarden

  • De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/workshops.
  • Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat achterlaten.
  • De kopjes/glazen zullen door de gebruiker worden afgewassen volgens de huisregels.
  • In de ruimtes zullen geen brandgevaarlijke zaken worden gebruikt (zoals kaarsen) of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is verboden.
  • De eigenaren van Centrum Vitaal behoudt zich het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes te weigeren als daartoe aanleiding is.
  • De informatie en hulpmiddelen (bijv. sleutels) rondom de toegang tot Het Coachhuis zullen uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is, zonder expliciete goedkeuring vooraf, niet toegestaan deze over te dragen of uit te lenen aan derden. De genoemde hulpmiddelen blijven altijd eigendom van
  • De getoonde tarieven zijn exclusief BTW.   BTW uitleg; Op de site van de belasting staat het volgende beschreven.  Kort door de bocht: zweten is 6% en niet zweten is 21%
Praktijkruimte te huur in Hengelo Zaal voor yoga, dans, workshop te huur in Hengelo