De oosterse visie

De traditionele Chinese geneeskunst beschouwt schildklieraandoeningen als het resultaat van emotionele spanningen en frustratie als gevolg van onverwerkte problemen. Vanuit deze invalshoek is het voor mensen met een slecht functionerende schildklier typerend, dat zij emotioneel instabiel zijn. De energie van de milt en de lever wordt hierdoor niet in goede banen geleid, waardoor ‘vuur’ in het lichaam ontstaat en de Yin van het hart uitgeput raakt. Dit heeft de productie van slijm tot gevolg, dat stilaan de energiebanen in de nek blokkeert en struma veroorzaakt.

Doorgaans wordt deze aandoening met kruiden en acupunctuur behandeld. De traditionele oosterse geneeskunde blijkt te beschikken over probate middelen tegen hyperactiviteit van de schildklier, zelfs als deze tot aandoeningen als oogkwalen (uitpuilende ogen) heeft geleid. Dit is onder meer gebleken uit onderzoek bij 150 patiënten uit het Roemeense Baia Mara, een van de meest vervuilde steden in Europa. Dit heeft niet alleen geleid tot de hypothese dat de schildklier gevoelig is voor onder meer hoge concentraties zink, lood, zwavel en vluchtige gifgassen en dat deze stoffen indirect verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van oogkwalen, hartkloppingen, prikkelbaarheid en slapeloosheid, maar ook dat acupunctuur een goede remedie is tegen schildklieraandoeningen. Bij maar liefst 90% van deze Roemeense patiënten trad na een reeks behandelingen waarbij naalden werden gezet op de acupunctuurpunten aanzienlijke verbetering op.

Een studie uit Peking naar het ziekteverloop van 51 Chinese patiënten in de leeftijd van 19-40 jaar, die een hyperactieve schildklier, struma en een overmaat aan T4 hadden, leidde tot de conclusie dat emoties de belangrijke rol speelden bij deze aandoeningen. De patiënten kregen ter voorkoming van depressie diverse acupunctuurbehandelingen – drie of vier keer twaalf sessies. Daarbij ging men er vanuit, dat depressie een probleem van de LEVER is. De individuele behandeling bestond voornamelijk uit het plaatsen van naalden langs de energiebanen die van de tenen naar het midden van de schildklier leiden. Na een jaar van vervolgonderzoeken werd 63% van de patiënten genezen verklaard en was bij 20% van hen beduidende verbetering opgetreden  een beter resultaat dan met moderne geneeskunde wordt behaald. Veel synthetische medicijnen hebben bij 50% van de  schildklierpatiënten geen enkel effect. Bovendien is acupunctuur een veilig alternatief voor stralingstherapie en chirurgie.

Ten slotte blijkt uit een Russische studie dat acupunctuur ook geschikt is als preventieve behandeling; 183 patiënten met een hyperactieve schildklier die een acupunctuurbehandeling kregen voordat zij werden geopereerd, genazen na de ingreep sneller en beter dan met medicatie.