Stress wie kent het niet?

keuzevrijheid“Stress is een toestand, waarin het evenwicht van de bio-fysiologische functies in het lichaam is verstoord door te grote lichamelijke of geestelijke spanning en vaak bijnieruitputting tot gevolg heeft. 

Indien je als mens langdurig onder stress staat put dan uit, vermoeidheid is een vaak gehoorde klacht, maar ook het afnemen van je immuunsysteem.

Wat kunnen wij betekenen bij stress: