Samenwerking regulier en alternatieve geneeskunde

Evidence Based Medicine (EBM)

Definitie
De officiële definitie van EBM luidt: het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.
De praktijk van EBM betekent het integreren van volgende 3 factoren bij klinische besluitvorming

  1. Ervaring behandelaar
  2. Beste aanwezige bewijs uit onderzoek
  3. Voorkeuren patiënt

EBM in de gezondheidszorg
EBM is de laatste decennia de standaard geworden voor kwalitatief goede zorg. Beleidsmakers en zorgverzekeraars hanteren dit criterium (www.zorginstituut.nl) om te bepalen wat zinvolle en veilige zorg is. In (para)medische beroepen , zoals de verpleegkunde, psychotherapie en fysiotherapie wordt gewerkt vanuit dit Best Practice principe. Complementaire geneeswijzen, zoals de acupunctuur voldoen nog niet aan deze criteria. 3 generaties acupunctuuronderzoek hebben de nodige discussies opgeleverd over het feit of acupunctuur wél of niet Evidence Based is. In verschillende landen over de wereld wordt hier anders naar gekeken. Voor de holistische en vooral praktijkgerichte geneeskunst zoals de TCM is in de tientallen jaren onderzoek geen bevredigende uitkomst voor zowel beleidsmakers als de beroepsgroep zelf gevonden. Het grootste verwijt van de kant van beleidsmakers is het placebo-verwijt: acupunctuur is niet meer dan een goed werkend placebo. Van de kant van TCMérs blijft er een vraagstuk om het passende design te vinden om het complexe karakter van een acupunctuur behandeling te meten. De NVA werkt voortdurend aan criteria om kwaliteit en werken volgens Best Practice te bevorderen.

Kritiek op EBM.
Het evidence based model (geneeskunde op basis van bewijs)heeft niet alleen voorstanders in de gezondheidszorg, maar kent ook vele critici. Een goed overzicht is te lezen op wikipedia: kritiek EBM

T. Greenhalgh bespreekt in haar artikel Evidence Based Medicine: a movement in crisis? de onbedoelde consequenties van EBM beweging. Zij pleit ervoor het kundige oordeel van de behandelaar niet te onderschatten als het gaat over besluitvorming.

Acupunctuur

Sinds de introductie van acupunctuur in het Westen in de jaren 70-tig is er onderzoek verricht naar de werking ervan. In de beginjaren is o.a. door Bruce Pomeranz veel gepubliceerd over verklarende modellen. In Nederland is door Gerben ter Riet in die tijd acupunctuuronderzoek uitgevoerd.

David Mayor heeft in een online database deze allereerste onderzoeken gearchiveerd.

In Duitsland zijn begin deze eeuw een groot aantal onderzoeken verricht die bekend staan onder de naam GERAC-studies.

Mel Hopper Koppelman van de acupuncturenowfoundation( www.acupuncturenowfoundation.org) heeft in een video een duidelijk overzicht gegeven van onderzoek naar acupunctuur en hoe we dit kunnen interpreteren.

In principe weten we dat acupunctuur werkt.

Homeopathie in Zwitserland

De Zwitserse overheid heeft een onderzoek gehouden naar de effectiviteit van de homeopathische geneeskunde. Het was het grootse overkoepelende onderzoek naar homeopathie dat ooit is gehouden. De effectiviteit van de homeopathische geneeskunde bleek zeer groot. Daarop heeft de overheid in een referendum aan de bevolking voorgelegd wat zij met deze natuurlijke geneeswijze wilde. Als resultaat van deze volksraadpleging is in Zwitserland homeopathie opgenomen in de basisverzekering. Lees meer over de situatie in Zwitserland »

Senaat Amerika erkent waarde natuurgeneeskunde

De Senaat van de Verenigde Staten heeft een resolutie (S. RES. 221) over natuurgeneeskunde geaccepteerd. Deze resolutie erkent de waarde van natuurgeneeskunde als een methode die veilig, effectief en betaalbaar is. Aan Amerikanen wordt aanbevolen zich op de hoogte te stellen van het werk van natuurgeneeskundigen, vooral bij de behandeling van chronische aandoeningen.

Homeopathische Geneeskunde

http://www.homeopathyeurope.org/Research
overzicht over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie op de website van de European Committee for Homeopathy (ECH)

http://www.giriweb.com/
dè site met state of the art onderzoek naar ultra hoge verdunningen door een netwerk van wetenschappelijke onderzoekers verbonden aan universiteiten; jaarlijkse update van de congressen van de Groupe Internationale de Recherche aux doses Infinitesimales (GIRI).

Natuurgeneeskunde

http://www.nutritionandmetabolism.com/

een gratis toegankelijk online wetenschappelijk tijdschrift waarin veel onderzoek over voeding en stofwisseling wordt gepubliceerd

Orthomoleculaire geneeskunde

https://www.ortho.nl/
de website van het Ortho-instituut, met 6000 artikelen over orthomoleculaire geneeskunde