Rode hond

Ziektebeeld

Rode hond is een zeer milde, vaak zelfs onopgemerkt verlopende kinderziekte. Begin: een tot twee dagen wat hangerig, verkouden, lichte verhoging (38,5°C), vaak beginnend met vlekjes. Dit zijn rozerode fijne licht verheven vlekjes die beginnen op het gezicht en hals, zij verspreiden zich binnen vierentwintig uur over de rest van het lichaam. De vlekjes vloeien niet in elkaar over. Karakteristiek zijn de gezwollen lymfklieren op de achterzijde van het hoofd, nek en achter het oor. In drie dagen zijn alle vlekjes verdwenen. Ook kan de ziekte zonder duidelijke uitslag verlopen en geeft dan toch levenslange immuniteit.

Besmetting

Wie besmet is kan de ziekte verspreiden vanaf kort voor de eerste symptomen tot vijf dagen na het uitbreken van de uitslag. Incubatietijd: veertien à eenentwintig dagen.

Behandeling

Deze is meestal niet nodig. Het beste is de ziekte haar natuurlijk verloop te laten, dus de persoon te laten uitzieken.

Complicaties

Complicaties zijn uiterst zeldzaam. In bijzondere gevallen kan rode hond leiden tot onderhuidse bloedinkjes. Bij jonge volwassenen komt voorbijgaande artritis (gewrichtsontsteking) en koorts wel eens voor. Complicaties kunnen slechts ernstige vormen aannemen als zwangere vrouwen in de eerste drie à vier maanden van de zwangerschap besmet raken. Wanneer het virus via de moederkoek het bloed van de ongeboren baby binnenkomt, kunnen de snel ontwikkelende cellen van het embryo beschadigd raken. Hierdoor kunnen de volgende afwijkingen ontstaan :

  • Voortijdig afsterven van de vrucht.
  • Verminderd gezichts- en gehoorsvermogen.
  • Mentale achterstand, hartafwijkingen.

De kans op beschadiging van de vrucht is in de eerste drie maanden groot, verschillende bronnen geven percentages van 10-50 % . Dit is bekend als het congenitaal rubella syndroom.