Q10 als preventie van migraine

Wanneer patiënten frequent migraineaanvallen hebben, wordt vaak een voorkomend of profylaktisch geneesmiddel overwogen, in de hoop dat er minder aanvallen optreden. Een regulier middel dat daarvoor vaak ingezet wordt is propanolol, een bètablokker. Het kan echter zijn dat patiënten hier te veel bijwerkingen van ervaren. Dan kan er overwogen worden om alternatieven te proberen zoals co-enzym Q10. In een paar kleine studies lijkt Q10 de frequentie van migraineaanvallen soms te verminderen.
In een dubbelblinde studie blijkt Q10 de hoeveelheid migrainedagen met 30% te verminderen ten opzichte van placebo. Ook de hoeveelheid hoofdpijndagen met misselijkheid is gereduceerd met 45%. In deze studie werd 3 maal daags 100 mg Q 10 ingenomen. De hoeveelheid patiënten die behandeld moeten worden om het effect bij 1 patiënt te zien is 3 (numbers to treat). Het kan 3 maanden duren voordat de inname van Q10 effectief zou kunnen zijn. De intensiteit en de duur van de migraine worden niet door Q10 beïnvloed. Ook bij kinderen die aan migraine lijden en Q10 deficientie hebben lijkt aanvulling van Q10 de klachten te verbeteren. Q10 wordt ook in de VS gezien als een zinvol alternatief om migraine mee te behandelen, hoewel men daar ook suggereert dat magnesium zinvoller is.

In het hoofdpijn centrum te New York stellen ze dat:

‘We also recommend the use of the following supplements in the preventative treatment of migraines, in decreasing order of preference: magnesium, Petasites hybridus, feverfew, coenzyme Q10, riboflavin, and alpha lipoic acid.’

 

In een ander artikel is men minder positief, maar toch:

‘The prophylactic properties of magnesium, riboflavin, and coenzyme Q10 are low at best, but their lack of severe adverse effects makes them good treatment options.’

Veiligheid

De neurologen die de laatste opmerking maakten zeiden het al. Q10 is in ieder geval veilig.  Q10 blijkt in gebruik dus veilig te zijn. Omdat Q10 de bloeddruk kan verlagen, moet opgepast worden wanneer men bloeddrukverlagende middelen inneemt. Q10 zou ook het effect van Warfarine of andere bloedverdunnende middelen kunnen verminderen. Dit wordt echter weerlegd in een andere, meer overtuigende studie.

Bespreek daarom in  ieder geval het gebruik van Q10 altijd met uw behandelend arts.

Beoordeling

Q10 lijkt veilig. Er zijn nog maar enkele kleine studies gedaan met patiënten naar het effect van Q10bij migraine. De veiligheid is wel goed gedocumenteerd. Daarom een groen-oranje stoplicht. Q10is typisch een stof waarvan je kunt zeggen: baat het niet, het schaadt ook niet.