interview Niels Brummelman

‘Oberon GezondheidsScan  

Stel je een apparaat voor dat binnen een half uur een compleet en uitputtend overzicht biedt van je gezondheidssituatie op zowel fysiek, psychisch als spiritueel gebied, en, in het geval van geconstateerde problemen, ook nog eens allerhande behandeladviezen geeft? Toekomstmuziek? Sciencefiction? Utopie? Helemaal niet, zo zal de natuurgeneeskundige Wim Haafkes beweren. Sinds hij werkt met de ‘Oberon’ is voor hem een hele nieuwe wereld opengegaan: “Ik ken zo’n beetje alle machines die er in het veld te vinden zijn, maar dit is nieuw. Dit is revolutionair.”

Tekst: Niels Brummelman

Ideaal voor kinderen

Ideaal voor kinderen

Terwijl hij met zijn moeder vanwege haar gezondheidsproblemen het ene na het andere ziekenhuis bezocht, overleed zijn vader vrij plotseling. Wim Haafkes was pas zeventien en het is deze confrontatie met ziekte en dood die hem naar eigen zeggen heeft gevormd en zijn latere keuzes voor een belangrijk deel heeft gekleurd. Komt nog eens bij dat een tante met paranormale kwaliteiten hem stimuleerde natuurgeneeskunde te gaan studeren in Hilversum. Wim: “Dat lag voor de hand, want alhoewel mijn interesse naar de geneeskunde uitging, had ik vanwege mijn ervaringen met mijn ouders inmiddels weinig vertrouwen meer in de reguliere benaderingswijze. Achteraf wel spijtig dat ik op z’n minst niet óók medicijnen heb gestudeerd. In een veld waar er het nodige kaf onder het koren aanwezig is, kan dergelijke wetenschappelijk verantwoorde bagage zeer welkom zijn.” Wim (53) is inmiddels ruim vijfentwintig jaar werkzaam als natuurgeneeskundige, acupuncturist en homeopaat. Vanaf 2007 runt hij samen met partner Nathalie Brinkman in Hengelo Centrum Vitaal, alwaar jong en oud terecht kan voor zeer diverse klachten. Wim: “We helpen mensen balans te hervinden op fysiek, mentaal en emotioneel terrein en maken daarbij gebruik van klassieke behandelwijzen en de modernste technieken, in combinatie met hedendaags wetenschappelijk inzicht. We denken in termen van gezondheid in plaats van ziekte en geven ook consulten en trainingen om mensen anders met hun lijf om te leren gaan. Leren luisteren naar de signalen van het lichaam is een kunst die menigeen verleerd is. Het hectische leven is er mede debet aan dat velen van ons de verantwoordelijkheid en regie over eigen lichaam en gezondheid uit handen geven. De dokter zorgt er wel voor, met een pilletje of een drankje, dat we door kunnen blijven hollen! Wij willen mensen bewustzijn van lijf en leden bijbrengen, waarbij voorop staat dat een ziekte ontstaat door onbalans en altijd een boodschap met zich meebrengt. Het achterhalen van die boodschap vinden we minstens net zo belangrijk als de bestrijding van de daadwerkelijke klachten. Pas als je het anker licht, kan het schip verder varen.”

Onovertroffen

Wim, die naast de vijfjarige dagopleiding natuurgeneeskunde ook de driejarige deeltijdopleiding Chinese Geneeskunde afrondde,  werkt al jaren met technieken uit de bioresonantie. Het fundamentele uitgangspunt van de biofysische geneeskunde is dat het menselijk organisme beschikt over een elektromagnetisch regelsysteem. Pas wanneer dat systeem om wat voor reden dan ook niet meer in staat is een belasting het hoofd te bieden, heeft dat z’n weerslag op het materiële of fysieke niveau en ontstaan lichamelijke klachten. Om deze aan te kunnen pakken, wordt een biofysisch geneeskundige geacht zich te richten tot de bron van het probleem: het disfunctioneren van het elektromagnetisch regelsysteem. Gelukkig is het met allerhande apparatuur mogelijk afwijkingen daarin zichtbaar te maken. Dat komt omdat onze cellen meetbaar met een bepaalde frequentie licht uitstralen, de zogenaamde biofotonen. Normaal is deze lichtuitstraling coherent. Maar wanneer er problemen zijn, raken de trillingen als het ware verstoord. Bioresonantietherapie houdt het opsporen van deze incoherente trillingen in, evenals het uitdoven of via resonantie in harmonie brengen ervan. Zo wordt de oorzaak van een fysieke aandoening aangepakt, of wordt zelfs, indien men in een vroeg stadium behandelt, ziekte voorkomen. Aangezien Wim naast bioresonantieapparatuur in zijn praktijk de beschikking heeft over het zogenaamde EIS systeem, dat middels een bodyscan het fysiek functioneren van de belangrijkste organen in beeld brengt, dacht hij compleet te zijn. Zowel het energetische als het lichamelijke aspect afgedekt te hebben. Toch werd hij door de Oberon verrast: “Om goed op de hoogte te blijven van de snelle ontwikkelingen test ik regelmatig zelf de nieuwste apparatuur uit. De snelheid waarmee de Oberon een analyse uitvoert en de gedetailleerdheid daarvan, zijn wat mij betreft onovertroffen. Binnen een half uur krijg je niet alleen informatie over organen, ziektebeelden, eventuele virussen, bacteriën en parasieten, allergieën en intoleranties, maar ook uitgebreid advies over eventueel te gebruiken geneesmiddelen, homeopathische middelen en orthomoleculaire en fytotherapeutische middelen. Daarnaast wordt je geestelijke gemoedstoestand doorgelicht, worden eventuele blokkades opgespoord en krijg je een beeld waar spirituele ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Compleet met mogelijke affirmaties! Echt, ik zou niet weten wat ik als behandelaar of cliënt meer zou willen weten.” Komt nog eens bij dat de Oberon werkt op basis van non-lineaire diagnostiek, wat wil zeggen dat er niets slechts gemeten wordt, maar dat er daadwerkelijk interactie plaatsvindt tussen lichaam en machine. Wim: “Dat is nieuw. Echt revolutionair.”

Miljarden frequenties

De Oberon is ontwikkeld binnen de Russische ruimtevaart en later door Duitse wetenschappers, in samenwerking met de gerenommeerde biofotonenexpert professor Popp, doorontwikkeld en in de reguliere gezondheidszorg geïntroduceerd. Het systeem is bij onze oosterburen inmiddels medisch gecertificeerd en vele artsen werken er standaard mee. Toch past het niet bij de mensgerichte aanpak en holistische visie van Wim om zich slaafs te richten naar hetgeen een machine, want dat is en blijft de Oberon, aan analyse uitspuwt. Hoe gedetailleerd en uitgebreid ook. Wim: “We beginnen natuurlijk altijd met een mondelinge intake. Dat is en blijft het vertrekpunt. De uitslagen van de Oberon interpreteer ik in het licht van hetgeen de cliënt mij in het voorgesprek meegedeeld heeft. Intuïtie en ervaring spelen daarbij eveneens een belangrijke rol. Ik staar me niet blind op het apparaat, maar de Oberon houdt me wel scherp. Niets is voor een behandelaar zo gevaarlijk als patronen, gewoontes en structuren. De Oberon biedt nieuwe perspectieven en invalshoeken wat mogelijke behandelmethoden betreft. Zo behoud ik mijn flexibiliteit en open blik.” Na de intake krijgt de cliënt een koptelefoon op het hoofd geplaatst waardoor miljarden frequenties het lichaam van de cliënt ingestuurd worden. Niet in één keer, maar heel nauwgezet worden de diverse lichaamsdelen afgetast. Daar waar afwijkingen worden geconstateerd ten opzichte van de ideale blauwdruk, graaft de machine op eigen beweging dieper. Zo diep als nodig is, uiteindelijk zelfs tot op DNA-niveau. Zo wordt ook duidelijk in welk stadium een verstoring zich bevindt. Is het ernstig en moet er doorverwezen worden of is er van organische belasting nog geen sprake en bieden complementaire geneeswijzen uitkomst? Wim: “Op het computerscherm verschijnen de belangrijkste systemen van het menselijk organisme, zoals hart en vaten, de lymfeklieren, hersenen en de longen en bronchiën, in 3D. Met behulp van zes verschillende symbooltjes geeft het apparaat aan waar het lichaam moet compenseren. Compensatie duidt op belasting en dus op een dreigend probleem. Vergelijk de werking van Oberon maar met die van een televisie: met behulp van een ontvanger wordt de gestuurde trilling vertaald in beelden.”

Helende mp3

Ook partner en collega Nathalie maakt gebruik van de Oberon: “Terwijl Wim gespecialiseerd is in het lichamelijke, richt ik me als psychosociaal therapeut met mediamiek talent meer op de psychische achtergrond van belastingen. Ik voer gesprekken, maar probeer als medium ook uit het energieveld van de cliënt informatie te destilleren. Voor sommige mensen is het prettig dat de op deze wijze verkregen informatie geobjectiveerd en geconcretiseerd kan worden. De Oberon voorziet in deze behoefte en verbindt zodoende het harde van de wetenschap met het zachte van de spiritualiteit. Het is fijn dat de Oberon aan het begin van een behandeltraject een concreet meetpunt levert. Gedurende het traject kunnen nieuwe metingen aangeven in hoeverre de door ons gehanteerde behandelingswijze effect sorteert. Dat geeft niet alleen ons behandelaars vertrouwen, maar ook onze cliënten!” Wim vult aan: “Dit apparaat garandeert de patiënt een zo kort en gericht mogelijk behandeling. Fijn, want in tegenstelling tot de niet zelden op symptoombestrijding gerichte reguliere variant, moet de complementaire zorg het meestal zonder ziektekostenvergoeding stellen. En dat terwijl onze aanpak het systeem geld bespaart, aangezien problemen in een vroeg stadium worden vastgesteld en de behandeling daardoor in de meeste gevallen nog relatief eenvoudig en goedkoop is. Gelukkig zien we her en der ook bij de reguliere huisartsen in Nederland belangstelling voor een apparaat als de Oberon. Het liefst werken wij natuurlijk met hen samen.” Als hij spreekt over de allerlaatste ontwikkelingen binnen de biofysische geneeskunde, gaan de oogjes van Wim twinkelen. Hij drukt op play en laat een geluidsfragment horen. Het lijkt ontspannende meditatiemuziek te zijn, maar op de achtergrond is heel licht een soort ruis hoorbaar. Het blijken helende frequenties die via een mp3 aan het lichaam gegeven kunnen worden. Voor elk probleem een specifieke frequentie, namelijk de omkering van de frequentie van het desbetreffende probleem. “Een paar keer per dag de juiste frequenties door je koptelefoon en klaar is kees. Geniaal toch?”, aldus de dolenthousiaste Wim, die stelt dat er in het buitenland al fantastische resultaten mee zijn behaald en er eerlijkheidshalve óók aan toevoegt dat de techniek hier in Nederland nog in de experimentele fase zit.

Als ik me na het gesprek met Wim en Nathalie zelf door Oberon laat doormeten, blijkt het met mijn gezondheid nog niet zo slecht gesteld te zijn. Het apparaat constateert weinig belasting en is dus redelijk snel klaar met zijn analyse. Eén dingetje: de bacterie Helicobater pylori verstoort de balans in mijn maag en heeft daar een chronische maagzweer veroorzaakt. Laat ik nu al jaren rondlopen met zogenaamd vage maag- en darmklachten! Van Wim krijg ik een lijst met homeopathische middelen mee die ik zou kunnen proberen en een overzicht van voedingsmiddelen die wel en niet goed voor mij zijn. Tot mijn grote schrik lees ik dat ik inname van de door mij zo geliefde chocola drastisch dien te verminderen. Wie zei dat het leven van een ParaVisie-redacteur over rozen ging?

Wat kan de Oberon

  • screening van alle organen in je lijf; zoals hart, bloedvaten, longen, nieren, blaas, maag, lever, darmen, borsten (vrouw), baarmoeder, eierstokken, prostaat (man), hersenen, hypofyse, rug en wervels
  • is er sprake van een ziektebeeld (pathologie)
  • preventie: de Oberon stelt verstoringen vast in je lijf en herkent vele ziekten nog voordat er sprake is van ziekte of klachten.
  • ziekteverwekkers als: virussen, bacteriën en parasieten
  • is er sprake van een allergie of verkeerde voedingsmiddelen
  • informatie welke vitaminen en/of mineralen goed voor je zijn

 

 “Oberon legt vinger op zere plek’

Anneke Veen komt met haar gezin al jaren bij Wim Haafkes in de praktijk. Omdat zoon Daan (14) de laatste tijd last had allerhande vage klachten – pijn in de buik, warrigheid, snel geïrriteerd, niet lekker in z’n vel – werd besloten de Oberon in te zetten. Anneke: “De boosdoener bleek een parasiet te zijn. Na enkele weken gerichte behandeling, is Daan ondertussen weer helemaal klachtenvrij. Fantastisch!”  

centrum_045.1