Oberon technologie

De Oberon®  is op dit moment een van de meest geavanceerd systeem om een nauwkeurig beeld te verkrijgen over iemands gezondheid.

Miljardenproject

De eerste ontwikkelingen van deze technologie zijn gedaan op Stanford Medical voor het Amerikaanse leger en later door de Russen voor zowel hun elitetroepen in het leger als voor hun kosmonauten. De wens voor hun kosmonauten was om een systeem te ontwikkelen dat al in een vroeg stadium eventuele disbalans in het lichaam zou kunnen detecteren zelfs nog vóór het zich fysiek heeft gemanifesteerd. Iemand uit de ruimte terug halen is immers heel kostbaar. Daarom is de Oberon®  ook heel erg krachtig als preventiemiddel. Alles bij elkaar zit er zo’n 50 jaar research en development in dit systeem, een miljardenproject.

Hoe werkt de Oberon® Pathfinder?

De basis van de Oberon® valt onder de Non Liniaire diagnostiek (NLS). De NLS technologie is kwantumfysica op basis van Biofotonen. Het moederbedrijf in Duitsland Metavital heeft samen met verschillende wetenschappers deze technologie verder ontwikkeld: Professor Popp (Biofotonen), Prof. Heinrich Hertz (Lichtgolven), T van Hoven (Quantum Theorie).

Medcert-logoMedisch gecertificeerd       De Oberon® Pathinder is medisch gecertificeerd door MedCert, de hoogste Duitse medische certificeringsinstantie.

Hoe gaat het in zijn werkt?    De meting is zeer laagdrempelig, volledig non-invasief en met kleding aan.

nls
De Cliënt krijgt een hoofdtelefoon op die in verbinding staat met het Oberon-systeem. Vervolgens stuurt de Oberon een specifieke trilling via de rechter hoofdtelefoon in het energieveld van de testpersoon. Deze trilling wordt daarna door de linker hoofdtelefoon ‘de sensor’ opgevangen en vertaald.
Deze lichtfrequenties heten  ‘longitudinale lichtgolven’ en worden ‘in het lichaam gezonden’. De als ‘antwoord’ van het lichaam hierop ontvangen frequenties worden via een zogenaamde mathematische spectraalanalyse vergeleken met de benchmark waarden in deze Oberon® database en omgezet in een digitaal signaal op het computerscherm. Via kleursymbolen (de Fleindler schaal met zogenaamde entropie- ofwel ‘stresswaarden’ van 1 t/m 6) en  via een rode en blauwe curve kan dan met grote nauwkeurigheid de mate van balans of disbalans in een gescand lichaamsgebied worden afgelezen. Die lichaamsgebieden zijn grote lichaamsdelen zoals bijvoorbeeld hoofd, romp en skelet gevolgd door de afzonderlijke organen, weefsels, cellen en uiteindelijk het DNA en ultrastructuren.
entropiewaarden
Nauwkeurigheid    Door de bijdrage en toepassingen van Prof. Popp (biofotonen) is de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid erg goed.  Andere systemen op basis van deze technologie werken op basis van elektromagnetische golven.oberonfrequenties

Aan de hand van de frequenties (rechts) kunnen we bepalen of er sprake is van pathologie – pluis of niet pluis-!

 De fabrikant, Metavital GmbH, wordt jaarlijks gecontroleerd en de apparatuur moet elk jaar worden geaccrediteerd en dus gekeurd door het Ministerie van volksgezondheid in Duitsland.
Oberon4021