Neurotransmitters

Neurotransmitters geven informatie over:
-dopamine -prettig gevoelens na beloning / verslavingen / afvallen-
-serotonine -stemming / depressie / emoties / sex activiteit-
-adrenaline – vecht/ vlucht reacties-
-noradrenaline – te weinig vaak angst / teveel euforisch-