Leaky gut

Leaky Gut betekent letterlijk ‘lekkende darm’ en omschrijft een darmwand die doorlaatbaar is geworden. Dit zie ik steeds vaker in ons Centrum (Wim Haafkes). Mensen hoeven geen (maag)klachten te hebben, maar dat kan wel.  Bijvoorbeeld bij glutenallergie door verkeerde bacteriële overgroei nemen ontstekingsfactoren toe, hierdoor ontstaat een verzwakking van de slijmvlies-barrière.

Opname van stoffen via de darmwand

De celwand van de darm laat selectief stoffen passeren. Transport door de cel heen, heet transcellulair transport. Celmembranen van organen zoals lever, long, nier en huid bevatten poriën. Deze structuren spelen een grote rol in de darm. Een lekkende darm zal een belasting van het lichaam ten gevolge hebben. Vaak duidt de term op een lekkende dunne darm, maar ook de dikke darm kent poriën, deze laten water en elektrolyten door.

Transcellulair – Transport via de cel

Text Box: Voedingsstoffen passeren de celmembraan en komen in de darm-cel terecht. De opname van stoffen wordt door de cel gereguleerd via actieve transporten. Glucose en aminozuren bijvoorbeeld worden via een actief transportmechanisme de cel binnen gesluisd. Bij transcellulair transport hebben wij te maken met ionische lading. De barrière is een elektrische weerstand. Een gezonde epitheellaag heeft een weerstand van 1.000 ohm per cm2.

Text Box:  Transport tussen de cellen

De nauwe kanalen tussen de cellen worden beheerd door een complex van structuren die de passage van moleculen reguleert. Junction is het Engelse woord voor verbinding. Deze structuren reguleren de doorlaatbaarheid van de poriën en de uitwisseling tussen de cellen onderling. Zij houden schadelijke stoffen en metabolieten van bacteriën buitengesloten. Transport langs de Tight Junction is vooral bestemd voor grote hoeveelheden water en elektrolyten.

Gevolgen zijn een scala aan klachten en vooral vermoeidheid.