Diagnose TCM

Diagnose ‘Traditional Chinese Medici’ afgekort TCM

Chinese geneeskunde is bepaald niet alternatief; meer dan 1/3 van de wereldbevolking maakt er al eeuwenlang dagelijks gebruik van.

De principes van de Traditionele Chinese geneeskunde gaan terug tot de begrippen uit de oude Chinese natuurfilosofie waarin sprake was van “evenwicht” als het basisprincipe van het ons bekende universum (TAO).  Ziekte werd hierbij gezien als het gevolg van een verstoring van het “evenwicht”.
Door dit evenwicht te herstellen zal men weer gezond worden. Meer dan 5000 jaar lang werden de natuurlijke processen bestudeerd en hierdoor is de Chinese geneeskunde uitgegroeid tot een zeer uitgebreid en waardevol systeem dat een grote bijdrage aan de huidige gezondheidszorg kan leveren.

De Chinese zienswijze benadert de mens en zijn ziektes anders dan de Westerse geneeskunde. Zij stelt niet de ziekte maar de zieke mens in zijn omgeving centraal. Alles wat bestaat is volgens de Chinese filosofie een samengaan van 2 oerkrachten, Yin en Yang.
Gezondheid hangt af van een goed evenwicht tussen deze krachten. Bij verstoring kunnen er klachten optreden.

Door vragen te stellen op divers vlak, kan, samen met de overige diagnose methoden, een Chinees beeld gevormd worden door de gegeven kenmerken die in de antwoorden te vinden zijn en kan een behandelplan gemaakt worden.

Soorten behandelingen die we toepassen bij Centrum Vitaal
Acupunctuur
TuiNa
Moxa behandeling
Dry Needling
Voeding
Kruiden
Gua Sha massage