Vorige week kwam het treurige nieuws dat 26 oktober jongstleden een ongevaccineerd meisje van 17 jaar is overleden aan de gevolgen van mazelen. Wij (bestuur NVKP) hebben er bij het RIVM op aangedrongen om meer informatie te geven over de gezondheidstoestand van het meisje vóór zij mazelen kreeg. Deze informatie is uiteindelijk via verschillende andere kanalen naar buiten gebracht. Onder meer op Omroep Zeeland, Bekijk het hier…

De directeur van haar school is ook in het algemene journaal geweest, waar hij aangaf dat het meisje al geruime tijd ernstig met haar gezondheid kampte en met name longproblemen had.

Al snel tuimelden de meningen en vooral verwijten aan het adres van de ouders en alle andere niet-inenters over elkaar. Veel reacties getuigden van weinig kennis en subtiliteit, het onderwerp roept vooral veel emoties op.

Wij hebben besloten niet ook met een reactie te komen. Het zou in de discussie geen verschil maken; voorstanders van vaccinatie zullen bepleiten dat dit meisje vanwege haar gezondheidsproblemen juist ingeënt had moeten worden, dan had ze het overleefd. Wij kunnen daarentegen aanvoeren dat dit allerminst zeker is en dat vaccinatie zelf haar al fataal had kunnen worden. Die strijd met niet of slecht geïnformeerden willen we niet aangaan, zeker niet over het hoofd van de betrokken mensen. Wat de NVKP wel kan en zal doen is informeren om kennis over vaccinaties te delen.

De afgelopen decennia is mazelen vooral een vrij milde kinderziekte geworden, dankzij de evolutie in ons eigen immuunsysteem en de verbeterde levensstandaard. Bij gezonde, jonge kinderen is mazelen een flinke kinderziekte die ze normaal kunnen doormaken en die levenslange immuniteit garandeert. Het doormaken van mazelen sterkt bovendien het immuunsysteem.

 Kwetsbaar als gevolg van vaccineren!

Sinds 1987 is de BMR vaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Een ogenschijnlijk positief gevolg hiervan is geweest dat de mazelen sindsdien minder voorkwam. Het is echter zo dat rond de 95% van de gevaccineerde kinderen na de enting immuniteit opbouwt, maar dat de beschermende werking ervan een beperkte duur heeft. Onderzoek heeft aangetoond dat sinds de invoering van de BMR de natuurlijke weerbaarheid onder de bevolking is afgenomen en vooral zuigelingen mogelijk kwetsbaarder zijn voor de ziekte.

Onze stelling is al jaren dat het juist voor gevaccineerden goed is om in contact te komen met het wilde virus om hun immuniteit op te frissen ofwel te boosteren. Dit werpt een ander licht op het argument dat ongevaccineerden niet solidair zouden zijn door niet mee te doen aan het vaccinatieprogramma en het streven naar immuniteit. Juist doordat zich zo nu en dan nog uitbraken voordoen van mazelen met het wilde virus kunnen gevaccineerden hiervan mee profiteren. Vaccineren is niet afdoende voor het waarborgen van een goede kudde-immuniteit. Sterker nog, het natuurlijk evenwicht is er volledig door ontwricht en wordt door vaccins onvoldoende nagebootst. Het RIVM onderzoek benadrukt dat door afname van beschermende antistoffen die van moeder op kind overgaan dit probleem zich in de toekomst alleen nog maar zal verscherpen. De beschermingsduur van het vaccin is te kort, je zou eigenlijk moeten blijven ‘boosteren’ d.m.v. vaccins bij uitblijven van epidemieën van voldoende omvang en frequentie. Slechts 27.5% van de gevaccineerden heeft nog bescherming voor mazelen tot acht jaar na de vaccinatie.

 Wat te doen bij mazelen?

Bij mazelen is het van belang de koorts zijn werk te laten doen en geen pijnstillende en koortsverlagende middelen te geven. Kinderen hebben meer kans op complicaties bij mazelen, als ze, al dan niet op advies van de arts, bij hoge koorts koortsverlagende middelen krijgen toegediend. Dat wil dus zeggen dat niet de mazelen, maar de behandeling of het gebrek aan goede begeleiding en verzorging gevaarlijke situaties kunnen uitlokken.

Verder is vanuit de literatuur bekend dat een goede voedingstoestand vooraf en m.n. voldoende vitamine A complicaties bij mazelen kan voorkomen of beperken. Denk hierbij aan gezonde voeding, liefst van biologische kwaliteit, met bètacaroteen (alle rode, oranje en gele groenten), maar ook aan de aloude levertraan.

Uit de krant, A.D. geschreven door   Anne-Marie van Raaij-Schouten,

AD 15 juni 2013, Driebergen  Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken