De kritische huisarts Hans van der Linde over vaccineren

De kritische huisarts Hans van der Linde over vaccineren

De kritische huisarts Hans van der Linde, die door het RIVM juridisch werd achtervolgd om zijn uitlatingen over de jaarlijkse griepprik, spreekt zich in een interview met het Radio 1-programma ‘De Ochtend’ onomwonden uit. Hij geeft heel helder aan waarom hij verwacht dat het advies van de Gezondheidsraad aan de minister zal zijn om te gaan stoppen met het uitdelen van de griepprik.

Volgens dr. Van der Linden is er ruim voldoende (internationaal) bewijs van de ineffectiviteit van de griepprik en in medische kringen is het draagvlak laag.
“En het is natuurlijk té gek voor woorden”, aldus Hans van der Linde, “dat na 30 tot 40 jaar vaccineren er nog steeds GEEN ENKEL fatsoenlijk onderzoek op dit gebied is gedaan!”

En er is ook nog steeds geen medisch bewijs voor de werking van de griepprik.. De vraag is dus waar mevrouw de minister mee bezig is.. Van der Linde geeft in het interview ook aan, dat er wel degelijk bijwerkingen zijn van deze griepprik, maar dat deze simpelweg niet onderzocht zijn. Bijwerkingen die door het RIVM worden ontkend, gebagatelliseerd en zelfs geridiculiseerd. Bijwerkingen die waarschijnlijk ook regelmatig tot ernstige klachten hebben geleid, die niet zijn onderkend..!

De twee presentatoren van het NCRV-programma ‘De Ochtend’, dat op 9 januari 2014 de huisarts Dr. Hans van der Linde interviewde over de zotheid van de jaarlijkse griepprik.

Daarnaast is het natuurlijk een bezopen situatie, dat de overheid doorgaat met griepprikken-zonder-bewijs-van-werking, waarmee een budget jaarlijks mee gemoeid is van zo’n € 60.000.000,- Weggegooid geld dus. Hoewel de farmaceutische industrie ongetwijfeld in haar sas zal zijn met dit jaarlijkse douceurtje..!

Geld waarvan ook niet wordt onderzocht of het goed besteed is, middels efficiënt onderzoek naar de werking van het griepvaccin.. Daarnaast worden huisartsen als het ware omgekocht, doordat ze gemiddeld zo’n € 5.000,- tot 6.000,- per jaar verdienen aan het zetten van deze griepprik, wat behoorlijke belangenverstrengeling met zich meebrengt.

We vinden het van belang jou nog dit interview aan te bieden, om een duidelijk beeld te krijgen van deze discussie. Opvallend is overigens dat Van der Linde het even toch niet kon nalaten, een sneer te geven aan de heren griepadviseurs.. Wanneer het gaat over Coutinho en Osterhaus, spreekt hij zich over hen uit in de zin: “Ja, Osterhaus is de bekende viroloog die samen met Coutinho de Mexicaanse griep toen op touw heeft gezet”.. 

Luister hier naar het radioverslag van dokter van de Linde over de griepprik