Je betaalt geen eigen risico voor

  • De huisarts  – medicijnen en bloedonderzoeken vallen wel onder je eigen risico-
  • Zorg die de aanvullende verzekering vergoedt, bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Zorg voor jongeren onder de 18 jaar
  • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Verzorging en verpleging thuis

Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de vergoedingen

Meer informatie over Centrum Vitaal? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag!