Compassie training

De compassie training is een 6 wekelijkse bijeenkomst voor mensen die de basistraining  Mindfulness hebben gevolgd. Het doel is te zorgen voor een gezonde relatie met onszelf, waardoor een betere empathie en openheid naar anderen toe kan ontstaan.

Wat is compassie?

Compassie (of mededogen) is het vermogen om ons betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel dat van onszelf als dat van anderen. Het gaat samen met de wens deze pijn en dit lijden te verlichten en de bereidheid daarin verantwoordelijkheid te nemen.
Steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan iedereen (dus ook onszelf) te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.

Compassie is een algemeen menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is. Om allerlei redenen kan compassie niet volledig tot bloei komen of erkend worden. Gelukkig kan iedereen leren compassie in zichzelf te (h)erkennen, ontwikkelen en verdiepen. Dit is het doel van de compassietraining.

Programma

Er worden verschillende thema’s behandeld, zoals het emotieregulatiesysteem, bestaande uit het jaag-, gevaar,- en zorgsysteem. Alle drie zijn belangrijk om te kunnen overleven, maar ze worden vaak niet op de juiste momenten ingezet waardoor je je uitgeput, somber etc. kunt gaan voelen. Met name het zorgsysteem is vaak onderontwikkeld om zo te zeggen. Het zorgsysteem zorgt voor rust en herstel, voor zorg en mildheid naar de ander maar ook naar jezelf.

Voor wie?

Je hebt interesse om mindfulness uit te breiden met de beoefening van compassie als een van de kwaliteiten van het hart.
Voor het ontwikkelen van compassie heb je een fundament van mindfulness nodig. Daarom heb je eerst een mindfulnesstraining gedaan.

Tijdsinvestering

Zes bijeenkomsten van elk 1,5 uur. Net als bij de mindfulnesstraining wordt regelmaat in het doen van de oefeningen verwacht. Je haalt het maximale uit de training bij een dagelijks formele beoefening en reflectie van gemiddeld een half uur tot een uur per dag.

Na de compassie training zal er meer compassie, milde vriendelijkheid en mededogen naar jezelf en anderen ervaren worden waardoor stress en angst minder ruimte zullen krijgen.

Programma met een wetenschappelijke basis

Net als Mindfulness is Compassie training hard op weg een evidence based benadering te worden.

Wil je ook een van onze trainingen volgen? Neem dan contact op middels ons contactformulier of bel gewoon met 074-2914143