Pijn

pijnPijn is een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring veroorzaakt door daadwerkelijke of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van weefselbeschadiging; ergens in het lichaam dreigt of is letsel ontstaan. Soms ontstaat pijn echter ook zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak.

De behandeling is vaak een combinatie van verschillende therapievormen, zoals: