Ayurveda

De Ayurveda ziet het lichaam niet los van geest en natuur. De Ayurveda geeft een eigen betekenis aan het begrip energie’, die aanwezig is in de geest en in de gehele kosmos.

De Ayurveda is een holistische benadering, die voortkomt uit oude tradities en uitgaat van een totaalbenadering van de onevenwichtigheid (ziekte). Zij probeert deze onevenwichtigheid te herstellen of te voorkómen door de ‘energieën’ in lichaam en geest in balans te brengen en te houden. Dit gebeurt met gebruikmaking van de inzichten rond de werking van de Tri Doshas: Kapha, Pitta, Vata. Deze tri doshas vertegenwoordigen met elkaar alle basiselementen; aarde, water, vuur, lucht en ether

Ziekte volgens Ayurveda.
De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. De Ayurveda stelt dat het lichaam onverbiddelijk gehoorzaamt aan de geest. De geest wordt daarbij beschouwd als de regisseur van de energieën die het lichaam doen leven. Die energieën worden gezamenlijk aangeduid als de ziel. De behandelwijze bestaat globaal gezegd uit het bepalen van de ideale energieverdeling van de patiënt bij de geboorte (prakriti), het achterhalen van de precieze energie-onevenwichtigheid (vikriti), waar deze onevenwichtigheid vandaan komt en in een zachtaardig programma de energiebalans weer te herstellen. De Ayurveda vertrouwt daarbij op het eigen herstellend vermogen van de mens.

Definitie van gezond zijn volgens Ayurveda.
Volgens de Ayurveda is iemand in evenwicht zodra de huidige Tri Doshas in evenwicht zijn met de oorspronkelijke geboorteconstitutie.

Dat wil niet zeggen dat er voor die Tri Doshas objectief te bepalen waarden zijn die voor iedereen optimaal zouden zijn. Volgens de Ayurveda is ieder mens immers anders met Tri Doshas, die bij de geboorte optimaal in balans zijn (dit evenwicht is volgens de Ayurveda grotendeels een kwestie van aanleg, maar wordt voor een klein deel ook door het jaargetijde, de stand van de planeten en de plaats van de wereld waar je geboren bent bepaald). De optimale energieverdeling wordt “prakriti” genoemd.

De Ayurveda stelt dat zodra we groeien, onze optimale energiebalans al snel vervormd wordt door vele verstorende factoren; ons prakriti verandert in een “vikriti”. Elk vikriti betekent dat we niet meer totaal gezond zijn, en dus dat we ons niet meer volledig in gelukzaligheid baden zoals een zuigeling dat nog kan. Niemand kan een leven lang in een staat van gelukzaligheid verkeren, maar volgens de Ayurveda kunnen we er wel voor zorgen dat ons vikriti niet verergert en in lichamelijke symptomen uitmondt. De Ayurveda beschrijft methoden en technieken die we kunnen gebruiken om ons vikriti binnen de perken te houden, en dus gericht aan evenwichtigheid doen. Uitgangspunt daarbij is dat je dit alleen kunt als je je eigen prakriti (geboorte-energiebalans) en vikriti (energie-onevenwichtigheid) kent.

Wel type ben jij Kapha, Vata of Pitta