Coronavirus

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Wij volgen de volgende richtlijnen van de GGD en RIVM Dit houdt in (voor een…