Algemene voorwaarden

Indien je bij  Centrum Vitaal een afspraak maakt, gelden onderstaande regels:
 • Betaling geschiedt bij voorkeur per pin betaling, dan wel contant na afname van een consult.
 • Bij niet contante betaling geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
 • De rekening kun je declareren bij de zorgverzekeraar, dit is afhankelijk van je verzekering.
 • Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor een afspraak. Wij vragen om minimaal 24  uur  van tevoren op werkdagen de afspraak af te zeggen of te wijzigen telefonisch.
 • Kosten voor het niet nakomen of te laat afmelden van een afspraak  € 45.- .
 • Indien de rekening niet voldaan is binnen 14 dagen wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Bij het niet betalen van de rekening is Centrum Vitaal gerechtigd om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau en de gemaakte kosten te verhalen op de consument. De hieraan verbonden incassokosten bedragen volgens de wet 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 40,- exclusief rente.
Aansprakelijkheid
 • Centrum Vitaal kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen.
 • Centrum Vitaal is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen, alle eigendommen van de klant laat hij/zij op eigen verantwoording achter.
Privacy
 • De door de klant afgegeven /ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor intern gebruik, nieuwsbrieven of om resultaten van behandeling in kaart te brengen.
 • Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.
 • Uw gegevens zullen door Centrum Vitaal worden verwijderd uit het bestand indien u daar opdracht voor geeft. Dit laatste dient u schriftelijk of per e-mail te doen.

Website

De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande je gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke situatie.

De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit: het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Klacht
Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag eerst zelf van jou.
* Wim Haafkes is lid van de  NVA en de NWP (beroepsverenigingen), mocht je een klacht hebben dan kun je terecht bij: http://www.kab-klachten.nl/
* Nathalie Brinkman is lid van NFG, mocht je een klacht hebben dan kun je terecht bij : http://www.de-nfg.nl/images/stories/klachtenbrochure_nfg_web.pdf