Systeemopstellingen

Wat is een systeemopstelling?
Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem, maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving. Wat er in zo’n systeem allemaal gebeurt en de plaats die jij erin inneemt, bepalen (vaak onbewust) wat je doet en waarom.

Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in jouw eigen plek in een systeem, welk systeem dan ook, en je verhouding met de anderen in dat systeem. Het leert je waar belemmeringen zitten en waarom je steeds opnieuw vervalt in bepaald gedrag dat je belemmert in je ontwikkeling en groei. Systemisch werken kan leiden tot acceptatie, maar biedt ook een sleutel tot oplossingen.

Opstelling
Werken met een opstelling is een effectieve methode om zaken te weten te komen over je eigen plek in een familie, een relatie of een organisatie.

Hoe werkt een systeemopstelling?
Een systeemopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming. Een opstelling kan zowel in een groep als individueel. Een deelnemer brengt zijn of haar probleem in. Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden of collega’s van de deelnemer. Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte of het product.
Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe, maar blijft wel actief betrokken of kan toelichting geven op vragen.
Een goede opstelling maakt heel duidelijk welke dynamiek de werkelijkheid heeft. Heel wonderlijk is dat de personen die een rol spelen in een opstelling, zich vaak net zo voelen als de personen in de realiteit. Deelnemen aan een opstelling kan soms heftige emoties met zich meebrengen, maar levert vooral verhelderende inzichten op.

Met een opstelling breng je dus letterlijk je omgeving, de mensen in je omgeving en de emoties en drijfveren van die mensen in kaart. Het totale beeld levert inzicht op over je eigen rol en verhouding tot anderen in je omgeving.

Een individuele opstelling duurt ongeveer 2,5 uur en kost € 150,00. Meestal is 1 opstelling al voldoende om een vraag of probleem uit te werken en meer inzicht te krijgen. Voor meer informatie neem gerust contact op met Nathalie Brinkman.