Bronchitis

Bronchitis is een ontsteking van de bronchiën, oftewel de wat grotere luchtwegen tussen de luchtpijp of trachea en de longblaasjes of alveoli.

Chronische bronchitis is een vorm van bronchitis die niet meer overgaat en die voornamelijk veroorzaakt wordt door roken. Samen met longemfyseem valt dit onder de noemer Chronic Obstructive Pul- monary Disease (COPD). Bronchitis kan worden veroorzaakt door virussen, bacteriën en allergische of aspecifieke prikkels, waarvan roken zonder enige twijfel de belangrijkste is. Als ook of voornamelijk de longblaasjes (alveoli) zijn aangedaan spreken we van longontsteking of pneumonie.

Verschijnselen zijn vooral hoesten, overmatige productie van slijm, vaak kortademigheid, piepend geluid vanuit de longen, kriebel onder de kin, bloedsmaak in de mond en (bij infectie met virussen en bacteriën) ook koorts.

Advies    (wij hebben goede ervaring met de volgende producten, maar het is altijd beter om dit onder begeleiding te doen):

  • Echinacea
  • Drosera
  • OPC
  • Pau d’arco
  • Propolis
  • Thym
  • Vitamine C