Astma

Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen en één van de meest voorkomende chronische ziekten. Van tijd tot tijd, bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patiënt allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning kan een astma-aanval optreden. Astma is levensbedreigend wanneer de patiënt weinig tot geen lucht meer kan krijgen.
Het aantal mensen met astma is tussen 1984 en 1997 sterk gestegen, vooral onder kinderen.
De periode erna is het aantal ongeveer gelijk gebleven. Volgens het Nationaal Kompas van het RIVM zijn er in Nederland 519.800 mensen met astma. Het aantal kinderen met astma is 115.000 (de laatst bekende cijfers zijn uit 2003).

Verschijnselen: ontsteking en vernauwing van de luchtwegen, waardoor ze prikkelbaarder worden, een vergrote productie van slijm, benauwdheid, hoesten, piepende ademhaling en kortademigheid.
De ernst van de klachten kan per patiënt verschillen, variërend van licht tot levensbedreigend.

Advies    (wij hebben goede ervaring met de volgende producten, maar het is altijd beter om dit onder begeleiding te doen):

  • Pulmosan
  • Ribes Nigrem
  • Omega’s
  • OPC
  • Propolis
  • Luffheel
  • Acupunctuur
  • Bioresonantie